Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţă o nouă competiţie deschisă pentru obţinerea granturilor în cadrul programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice.
Ambasada invită ONG-urile şi mijloacele independente de informare în masă din Moldova să prezinte proiecte care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în Moldova.
Granturile sunt acordate în baza unui concurs, unde se decide eligibilitatea solicitantului şi calitatea cererii de finanţare. După aprobarea de către comisia din cadrul ambasadei, cererile sunt supuse examinarii tehnice şi aprobării finale în cadrul Departamentului de Stat din Washington D.C., SUA. Examinarea finală determină concordanţa cu cerinţele programului şi acurateţea bugetului.
Pentru competiţia din luna iulie, Ambasada SUA solicită proiecte legate de următoarele teme: educaţia civică, consolidarea şi promovarea societăţii civile şi instituţiilor democratice. Independenţa mass-mediei, accesul liber la informaţie, libertatea exprimării, transparenţa în conducere şi buna guvernare, participarea publicului la luarea deciziilor sau instituţionalizarea unor procese deschise, pluraliste şi democratice la nivel local sunt temele propuse pentru concurs.
Perioada grantului este pe o durată de maxim 12 luni, iar suma grantului de maxim $24,000.
Detalii despre procesul de prezentare a proiectelor sau alte informaţii suplimentare, cerinţele, formularul tip şi instrucţiunile pentru completarea acestuia pot fi găsite la adresa http://moldova.usembassy. gov/democracy- grants.html
Toate proiectele trebuie depuse cel târziu până pe 17 iulie, 2009 ora 16:59 (ora Moldovei). Proiectele trimise după ora 16:59 nu vor fi eligibile pentru concurs.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE