Marian Lupu a fost înregistrat cu unanimitate de voturi de către Comisia specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al R. Moldova, primul candidat pentru funcția de președinte, în dimineața zilei de 8 octombrie, în cadrul primei şedinţe.
Pentru candidatura lui Marian Lupu au semnat 26 de deputaţi din partea Alianţei pentru Integrare Europeană.
Cei 7 membri ai Comisiei l-au ales în calitate de preşedinte al acesteia pe deputatul Ion Pleşca (AMN), preşedinte al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, iar în calitate de secretar – pe Aurel Băeşu (PDM).
Din componenţa Comisiei speciale de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova fac parte deputaţii: Ion Pleșca (AMN), Aurel Băeşu (PDM), Vitalie Nagacevschi (PLDM), Valeriu Nemerenco (PL), Vladimir Vitiuc, Vasilii Şova şi Iurie Muntean din partea fracţiunii PCRM.
Prezentăm mai jos zilele în care poate fi depusă candidatura președintelui și de către cine poate fi propusă.  
Legea cu privire la procedura de alegere a preşedintelui R. Moldova, în zilele de 8 – 16 octombrie, de la orele 8.00 până la orele 17.00; în ziua de 17 octombrie – de la orele 8.00 până la orele 24.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162, biroul 1005.
Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi propusă de către:
- persoana care îşi înaintează propria candidatură susţinută de cel puţin 15 deputaţi,
- de către un grup de cel puţin 15 deputaţi.
Propunerea candidaturii pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova, semnată de toţi deputaţii care o susţin, va fi prezentată comisiei speciale cel târziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor stabilite pentru 23 octombrie 2009 şi va fi însoţită de următoarele documente:
- consimţământul scris al candidatului şi certificatul lui de sănătate, eliberat de instituţia medicală abilitată;
- declaraţia despre toate veniturile candidatului din anii 2008-2009;
- datele biografice ale candidatului (curriculum vitae).
Propunerea candidaturii însoţită de toate actele necesare se prezintă pentru verificare Comisiei speciale de către candidat şi/sau un reprezentant din grupul de deputaţi care au semnat-o.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE