Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile medii de consum în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022 au crescut cu 1,0%.

Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,8%, la mărfurile nealimentare cu 0,9% și la serviciile prestate populației cu 1,5%.

În luna noiembrie 2022 faţă de octombrie curent din produsele alimentare creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la ouă de găină – cu 12,0%, legume – cu 5,5%, zahăr – cu 3,8%, pâine – cu 1,9%, lapte și produse lactate – cu 1,6%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la fructe – cu 9,7% și ulei vegetal – cu 0,6%.

La mărfurile nealimentare în luna noiembrie 2022 față de octombrie 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate de preț la combustibili și carburanți – cu 1,2%.

Creșteri mai semnificative a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal-locative – în medie cu 2,5% (în special ca rezultat al creșterii prețurilor medii la serviciile de furnizare a energiei electrice2- cu 37,4%, generând creșterea prețurilor medii de consum cu circa 1,2%).

Este de menționat urmare a acordării de către Guvern a compensațiilor pentru plata facturilor la energie pentru consumatorii casnici (gaze naturale, energie electrică și termică), conform estimărilor preliminare, în luna noiembrie 2022 comparativ cu octombrie 2022, au fost marcate reduceri de preț/tarif la gazul din rețea – cu cca 49,0%, încălzirea centralizată – cu cca 8,2% și prepararea apei calde – cu cca 30,2%3.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu cca 29,3%, inclusiv la produse alimentare cu 30,2%, mărfuri nealimentare cu 19,9% și la servicii prestate populaţiei cu 42,3%.

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 31,4%, inclusiv la produse alimentare cu 33,1%, mărfuri nealimentare cu 21,2% și servicii prestate populaţiei cu 44,7%.

Urmare a creșterii mai lente a ratei lunare a inflației în noiembrie anul curent (1,0%) comparativ cu rata lunară a inflației din noiembrie 2021 (3,5%) rata anuală a inflației în noiembrie 2022 (31,4%) s-a micșorat cu 3,2 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în octombrie 2022 comparativ cu octombrie 2021 (34,6%).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE