Piața primară și cea secundară ale pieței de capital și-au menținut ritmul ascendent, în nouă luni ale anului 2022.

Cele două sectoare ale pieței de capital, primar și secundar, și-au menținut dinamica pozitivă și au înregistrat creșteri semnificative, în perioada ianuarie-septembrie 2022. Astfel, numărul emisiunilor de valori mobiliare efectuate pe segmentul primar a consemnat o creștere de 1,6 ori (de la 25 la 40 emisiuni), iar valoarea cumulativă a tranzacțiilor cu valori mobiliare corporative derulate pe piața secundară a înregistrat o creștere de circa 2,1 ori, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În total, în nouă luni ale acestui an, pe segmentul primar de capital au fost efectuate 40 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 2079,88 mil. lei, ceea ce constituie o creștere cu 1879,54 mil. lei (de peste 10 ori), față de aceeași perioadă a anului precedent.

În aceeași perioadă, fluxul de investiții străine a constituit 44,79 mil. lei sau 2,15% din totalul emisiunilor de valori mobiliare, cifră comparativ cu anul 2021 în descreștere cu 49,19 mil. lei sau cu 52,34%.

De menționat că, în ianuarie-septembrie 2022, a fost înregistrată o emisiune de obligațiuni a unei autorități publice locale în volum de 65,00 mil. lei, aceasta fiind a 3-a emisiune a acestui tip de instrument financiar din Republica Moldova.

În același timp, piața secundară de capital, în ianuarie-septembrie 2022, a cumulat un volum de tranzacționare a valorilor mobiliare corporative de 514,24 mil. lei, în creștere cu 274,77 mil. lei (de circa 2,1 ori), comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În schimb, numărul total al tranzacțiilor înregistrate a scăzut de la 7486 la 2375, comparativ cu perioada respectivă din anul trecut.

Valoarea totală a tranzacțiilor derulate pe piața reglementată, în nouă luni ale anului 2022, a însumat 374,47 mil. lei, fiind în creștere de 36,6 ori. În total, pe acest segment de piață au fost efectuate 162 de tranzacții, de 3,95 ori mai mult, față de aceeași perioadă a anului 2021.

În nouă luni ale anului 2022, valoarea totală a tranzacțiilor derulate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) a însumat 5,95 mil. lei, fiind în descreștere cu 24,52%, precum și numărul tranzacțiilor micșorându-se de la 70 la 63 față de aceeași perioadă a anului 2021.

În perioada analizată, în afara pieței reglementate și MTF au fost efectuate 2150 tranzacții în volum de 133,82 mil. lei. 

În perioada menționată, în baza licențelor și autorizațiilor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața de capital, au prestat activități și servicii următorii participanți profesioniști: un operator de piață, care administrează și exploatează piața reglementată și MTF, 7 societăți de investiții bancare, 7 societăți de investiții nebancare, 8 societăți de registru și 5 companii de evaluare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE