Parlamentul va examina un proiect de lege care prevede reorganizarea activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Începând cu 1 iulie 2023, Banca Națională a Moldovei va fi autoritatea care va reglementa și supraveghea sectorul financiar nebancar și cel de asigurări preluate de la Comisia Națională a Pieței Financiare. Anterior, au existat mai multe recomandări ale Fondului Monetar Internațional în acest sens, Astfel s-a decis ca practica unificării reglementărilor și supravegherii acestor două sectoare, aplicată cu succes la nivel internațional, să fie preluată și în Republica Moldova.

Potrivit proiectului, prezentat de deputatul Radu Marian, CNPF va avea atribuții pentru protecția consumatorului de servicii financiare.Totodată CNPF va supraveghea și piața de capital.

Astfel, CNPF urmează să dețină suplimentar atribuțiilor curente, cele ce vizează reglementarea și supravegherea conduitei pe piață a tuturor participanților la piața financiară în vederea protejării drepturilor consumatorilor de servicii financiare, inter alia utilizându-se următoarele instrumente:

- corectitudinea elaborării și aplicării reglementărilor interne: privind prestarea serviciilor, mecanismele de soluționare a reclamațiilor clienților, standardele și politicile de conduită către beneficiarii de credite de consum;

- verificarea conformității privind dezvăluirea informațiilor, transparența și concurența loială prin publicitate pentru servicii financiare;

- examinarea reclamațiilor primite;

- medierea litigiilor legate de contractele de servicii financiare cu consumatorii;

- promovarea politicilor de incluziune financiară și a acțiunilor educaționale în domeniul pieței financiare.

Totodată, proiectul descrie etapele de implementare a reformei privind activitatea CNPF. De la 1 iulie 2023,  CNPF își exercită atribuțiile de reglementare și supraveghere  ce vizează respectarea cadrului normativ privind protecția consumatorilor de către societățile de asigurare, intermediarii în asigurări și organizațiile de creditare nebancară, precum și devine  autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori.

De la 1 ianuarie 2024, CNPF își exercită atribuțiile de reglementare și supraveghere  ce vizează respectarea cadrului normativ privind protecția consumatorilor de către bănci, societăți de plată și emitenți de monedă electronică, a unităților de schimb valutar.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE