Noul Cod Vamal  constituie una din condiționalitățile UE față de R. Moldova. Deși Parlamentul a adoptat proiectul în lectură finală noua lege vamală va intra în vigoare din 1 ianuarie 2024. Potrivit reprezentanților ministerului Finanțelor și ai Serviciului Vamal amânarea termenului a fost necesară pentru asigurarea continuității armonizării legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Totodată, s-a ținut cont de opinia mediului de afaceri, care la ora actuală încă nu este pregătit pentru a aplica noile prevederi legat de aplicarea uniformă a unor norme pe întreg teritoriul țării și de a aduce claritate în unele aspecte fiscale și vamale.

Deși actul normativ este unul destul de sofisticat, noul Cod Vamal, va permite agenților economici să obțină o serie de facilități pentru a economisi timp și bani. Agenții economici vor obține independenţă faţă de competenţa teritorială vamală, vor elimina contactul cu funcționarul vamal, vor folosi acte permisive în format electronic, ș.a.

Actul normativ va contribui, în ansamblu, la simplificarea procedurilor vamale, facilitarea comerțului internațional și ajustarea legislației vamale moldovenești la prevederile acquis-ului comunitar prin simplificarea, modernizarea și standardizarea proceselor în domeniul vamal.

După adoptarea noului Cod Vamal autoritățile competente urmează să adopte mai multe regulamente care să cuprindă prevederi referitoare la reglementarea mecanismelor de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației de operator economic autorizat; modul de emitere a deciziilor privind aplicarea legislației vamale; factorii pe baza cărora se aplică drepturi de import sau de export; modul de constituire a garanțiilor vamale; procedura de rambursare și remitere a datoriei vamale; regulile privind plasarea mărfurilor sub un regim vamal; procedurile speciale; organizarea și planificarea controlului vamal etc.

Totodată, noile regulamente vor reglementa forma și modul de completare a deciziilor și formularelor vamale printre care: angajamentul garantului; cererea de autorizare pentru utilizarea declarației simplificate și înscrierea în evidențele declarantului; modelul cererii și al autorizației pentru funcționarea unui antrepozit vamal; modelul cererii și al autorizației pentru derularea regimului de admitere temporară, perfecționare activă, perfecționare pasivă, destinația finală.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE