Republica Moldova găzduiește în perioada 21 - 22 noiembrie, Reuniunea anuală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE). Țara noastră a deținut Președinția în cadrul ICE pe parcursul anului curent.

Republica Moldova a devenit membru ICE la 8 noiembrie 1996, la Summit-ul de la Graz al Şefilor de Guvern ai ţărilor membre ale acestei organizaţii.

În 2008, Moldova a deţinut Preşedinţia ICE pentru prima dată de la dobândirea statutului de membru al Iniţiativei. Pe perioada PiE, Moldova a acţionat pentru consolidarea cooperării dintre statele membre şi non-membre UE, în vederea facilitării transferului de expertiză şi acordarea de asistenţă punctuală în domenii relevante pentru relaţia cu UE. În acest sens, a susţinut valorificarea oportunităţilor oferite de ICE, transpuse în proiecte concrete. De asemenea, a încurajat promovarea valorilor democratice şi a standardelor europene ca un mecanism ferm de dezvoltare pentru întreaga regiune.

ICE este un forum interguvernamental care promovează cooperarea politică, economică, culturală şi ştiinţifică între statele sale membre. Misiunea sa de bază este: Cooperarea regională pentru Integrare Europeană.

În acest context, obiectivul de cooperare politică este de a oferi ţărilor şi instituţiilor acestora, o platformă flexibilă şi pragmatică de cooperare regională, totodată concentrându-se pe pregătirea lor pentru o viitoare aderare la Uniunea Europeană (UE). În acest sens, o atenţie specială este acordată consolidării capacităţii statelor ICE non-membre UE, care, datorită locaţiei geografice avantajoase, beneficiază de transferul de know-how şi schimbul de experienţă între acele ţări care sunt membre ale UE şi cele care nu sunt. ICE este activ implicată în susţinerea unor proiecte în diverse domenii de cooperare, de asemenea, prin mobilizarea de resurse financiare care oferă posibilităţi mai mari pentru a studierea, finanţarea şi executarea proiectelor naţionale şi internaţionale.

În 2021 Republica Moldova a marcat 25 de ani de la aderarea la Inițiativa Central Europeană. În această perioadă, în calitate de stat membru, Moldova a beneficiat de 9 proiecte de asistență tehnică în domenii inovatoare precum: transport, conectivitate, energie verde, infrastructură, susținerea IMM-urilor, capacitare instituțională și altele, în sumă de 1 252 608 Euro. Totodată, de la lansarea programului KEP, în perioada 2004-2020, instituțiile și ONG-urile din țara noastră au co-participat (împreună cu alte state ne-membre ale UE) la  implementarea proiectelor interstatale în valoare totală de 1 335 898 Euro, contribuția organizației fiind de 422 829 Euro.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE