Mărimea minimului de existenţă în trimestrul I al anului 2009 a constituit în medie pe o persoană 1338,4 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I al anului 2008 cu 1,5%, arată datele Biroul Naţional de Statistică, transmite Politik.
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1410,2 lei, şi în special bărbaţilor – 1496,9 lei. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1137,1 lei şi reprezintă 85,0% din valoarea medie pentru totalul de populaţie.
Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1258,5 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 501,4 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1384,1 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.
Veniturile disponibile ale populaţiei în primul trimestrul au constituit 1121,92 lei în medie pe o persoană. Coraportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost 83,8%, faţă de 83,2% în aceeaşi perioadă a anului precedent.
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit 2569,1 lei, sau cu 12,4% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în mărime de 182,2% (în perioada respectivă a anului 2008 – 164,0%).
Coraportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar - 3,7 ori, cel minim de cei din agricultură şi silvicultură a căror salarii acoperă minimul de existență în proporţie de 87,4%.
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2009 a constituit 647,2 lei, sau cu 17,6 % mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 56,9%, faţă de 49,0% în trimestrul I 2008.
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2009 a constituit 647,2 lei, sau cu 17,6 % mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 56,9%, faţă de 49,0% în trimestrul I 2008.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE