Guvernul României oferă 2500 de burse tinerilor din Moldova pentru anul de învăţământ 2009-2010. Înscrierea la liceele şi universităţile din România se va face în perioada 17-27 iulie la Iaşi sau la Ambasada României la Chişinău, se arată pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei al României. În acest an guvernul român oferă 950 de locuri pentru tinerii moldoveni în licee şi 1100 - la universităţi.
Astfel, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul ministerului Educaţiei din România, pentru anul şcolar 2009-2010, pentru studii preuniversitare, au fost alocate tinerilor de etnie româna din Republica Moldova:
- 750 de locuri cu bursa pentru absolvenţi ai studiilor gimnaziale din Republica Moldova – promoţia anului 2008-2009, din care 70 de locuri cu bursa pentru tinerii din raioanele de est ale Republicii Moldova;
- 50 de locuri cu bursa pentru absolvenţi ai clasei a VIII-a din România promoţia anului 2008 – 2009;
- 150 de locuri fără bursa pentru cetăţeni ai Republicii Moldova care doresc să-şi continuie studiile în România şi nu se încadrează într-una din categoriile de mai sus. Aceste locuri se acordă la propunerea inspectoratelor şcolare judeţene.
Depunerea individuală a dosarului de concurs se face astfel:
1) Pentru absolvenţi ai clasei a VIII-a din România: la Comisia de înscriere a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, care va funcţiona la Liceul „Mihai Eminescu” din Iaşi – strada Mihail Kogălniceanu nr. 10, sau la sediul Ambasadei României de la Chişinău.
2) Pentru absolvenţi de studii gimnaziale din alte state: la sediul Ambasadei României de la Chişinău.
Totodată, pentru anul universitar 2009 - 2010 au fost alocate tinerilor de etnie română din Republica Moldova, pentru studii de licenţă:
• 300 de locuri cu bursă pentru absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat din România;
• 700 de locuri cu bursă şi 100 fără bursă, pentru absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat din Republica Moldova, din care 70 de locuri cu bursă pentru absolvenţi ai liceelor cu predare în limba româna din raioanele de Est ale Republicii Moldova.
Depunerea individuală a dosarului de concurs, în funcţie de situaţia în care se găseşte, se face astfel:
1) Absolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat din România şi absolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat din Republica Moldova cu studii parţiale de liceu în România (minim 2 ani de studii) se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, pe locurile repartizate, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;
2) Absolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat din Republica Moldova, cu studii liceale complete în Republica Moldova depun dosarul la Ambasada României din Chisinau, în perioada 17 iulie –27 iulie 2009.
De semenea, Guvernul României a alocat la nivel global pentru toti etnicii români, un numar de 123 de locuri cu bursă şi 230 de locuri fără bursă, pentru studii de masterat. Pentru studiile de doctorat au fost alocate pentru toţi etnicii români, un număr de 40 de locuri cu bursă şi 20 de locuri fără bursă.
Admiterea la studii de masterat şi doctorat se face prin concurs, organizat de către universităţi, în aceeaşi perioadă şi condiţii cu candidaţii români, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior, pe locurile repartizate pentru etnicii români. Admiterea la studiile de masterat şi doctorat se realizează pe locurile repartizate pentru etnicii români fiecărei instituţii de învăţământ superior, fără ca acestea să fie repartizate pe ţări.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE