Guvernul aprobă politica bugetar fiscală și vamală pe anul 2025. Documentul va sta la baza adoptării legii bugetului pentru anul 2025. Documentul conține câteva priorități

- asigurarea mobilizării resurselor bugetare necesare pentru finanțarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă;

implementarea instrumentelor fiscale de atragere și menținere a investițiilor;

revizuirea mecanismelor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor în vederea simplificării proceselor de desfășurare a activității antreprenoriale;

clarificarea cadrului legislativ, precum și uniformizării abordărilor în ceea ce ține de unele mecanisme aplicate neechilibrat;

aplicarea pârghiilor axate pe acordarea suportului social prin instrumente fiscale;

fortificarea capacităților de administrare fiscală și vamală prin extinderea spectrului de instrumente disponibile pentru intervenție;

continuarea aproximării legislației naționale la prevederile acquis-ul comunitar.

„Procesul de promovare și consultare a proiectului a fost unul complex, fiind asigurată avizarea acestuia în cadrul mai multor exerciții de consultări, atât în grupuri restrânse cu reprezentanții mediului de afaceri, cât și în grupuri extinse cu toate părțile interesate – asociații de business, autorități publice centrale și Congresul Autorităților Publice Locale. au fost examinate circa 400 de propuneri”, a declarat ministrul finanțelor, Petru Rotaru.

Potrivit lui, proiectul prevede introducerea noțiunii de „Program de stimulare pe termen lung (stock option plan)” și „titlu de participare”, care fac parte dintr-un program de fidelizare a salariaților. De asemenea, proiectul prevede extinderea dreptului de aplicare a metodei de amortizare accelerată a investițiilor pentru toate categoriile de agenți economici. Astfel toți agenții economici, în primul an de activitate, în cazul în care au investiții în mijloace fixe, pot deduce 50% din uzura acestora.

Proiectul politicii fiscale prevede neimpozitarea veniturilor persoanei fizice-rezident sub formă de dobânzi de la valorile mobiliare de stat și a obligațiunilor emise de autoritățile publice locale. La fel, prevede scutirea de la impozitarea venitorilor pro-sumatorilor de energie electrică din sursă regenerabilă obținută din vânzarea energiei electrice, dar și majorarea scutirii personale și a scutirilor pentru persoanele întreținute cu 10%.

Alte prevederi țin de remiterea deducerii sumei achitate de către persoanele fizice pentru procurarea primei de asigurare în baza contractului de asigurare de viață, de sănătate, de incendiu și alte calamități naturale. Este prevăzută și deducerea cheltuielilor pentru învățământul copilului în limita unui salariu mediu pe economie.

„Prevedem și revizuirea condițiilor de prezentare a dării de seamă UNIF. În prezent fiecare agent economic care nu are mai mult de 3 angajați prezintă această declarație anual. Ne propunem ca această declarație să fie prezentată de către toți agenții economici care au până la 5 angajați. Astfel vor fi micșorate costurile de administrare contabilă. În ceea ce ține de impozitul pe venit pe bunuri imobiliare și impozit funciar, proiectul propune extinderea autonomiei financiare autorităților publice locale prin eficientizarea administrării impozitului pe bunuri imobiliare. Astfel prin acordarea autorităților publice locale a dreptului de majorare a impozitului până la 300%”, a precizat Petru Rotaru.

Alte două modificări propuse urmăresc eficientizarea procesului de administrare fiscală a taxei locale și taxelor pentru resurse naturale, prin proiect fiind propusă modificarea termenului de calculare a obligației fiscale de la termenul trimestrial la cel semestrial. Este vorba și despre majorarea bazei impozabile a bunului imobil suspus impozitării pe avere până la 200 de salarii medii lunare pe economie. Totodată, termenul de valabilitate a autorizației regimurilor vamale speciale se va extinde până pe 1 ianuarie 2027, iar exonerare de garantare a mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară pentru implementare proiectelor de asistență tehnică și investițională va fi valabilă până pe 31 decembrie 2026.

Totodată Guvernul a exclus o prevedere legat de introducerea cotei de 20% TVA la arenda terenului agricol.

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2025 urmează să fie examinat și aprobat în Parlament.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE