Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează cel de-al doilea apel de proiecte pentru universități, colegii pedagogice și instituții de învățământ profesional-tehnic cu o finanțare totală de peste 10 milioane de euro. Astfel, universitățile și instituțiile profesional-tehnice vor pute investi în infrastructură, modernizare programelor de studii, dezvoltarea resursei umane. Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova” implementat de MEC și finanțat de Banca Mondială (BM).

Ministrul Educației și cercetării, Anatolie Topală a precizat că pentru al doilea apel de proiecte a fost extinsă aria de cuprinde a domeniilor, aceasta fiind completată cu științele exacte și medicină.

„Astăzi lansăm concursul pentru noi proiecte de investiție pentru instituțiile de învățământ superior și profesional-tehnic, iar finanțarea pe care o vom acorda pentru acestea este de 10,4 milioane de euro. La concursul de proiecte pot participa instituțiile de învățământ superior publice, domeniile pedagogice. Domeniile care pot beneficia de finanțare sunt științe ale educației, medicină, inginerie și activități inginerești, tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor, științe chimice, științe biologice, științe ale mediului, științe fizice, matematică și statistă, științe agricole, medicina veterinară”, a specificat Toaplă.

Anatolie Topală a precizat că mijloacele financiare obținute în cadrul acestor proiecte, universitățile și colegiile vor putea investi în infrastructură: dotarea laboratoarelor, centrelor de cercetare, mediilor de învățare și altor spații și vor putea moderniza conținuturile predate studenților și elevilor.

A fost majorată suma maximă a finanțării de care pot beneficia instituțiile de învățământ superior.

Universitățile vor putea accesa până la 3,5 milioane de euro, față de 2,25 milioane de euro cât era anterior. Din această finanțare, suma maximă pentru bunuri este de 2,8 milioane de euro, față de 1,7 milioane. Alocația pentru servicii, instruiri nu poate fi mai mică de 700 mii de euro față de 430 de mii.

Pentru instituțiile de învățământ profesional-tehnic suma rămâne aceeași și este de 900 de mii de euro.

Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ superior au rămas aceleași: instituțiile să fie persoană juridică publică înregistrată în R.Moldova, să dispună de programe academice acreditate în domeniile la care aplică, să nu fie în proces de reorganizare, să aibă un număr minim de 1000 de studenți înscriși la programele de licență și master în total. Pentru colegiile pedagogice numărul minim al elevilor este de 200.

Ministrul Educației și Cercetării a îndemnat rectorii și directorii de colegii și școli profesionale să să depună dosarele la concursul de proiecte.

„Stimați rectori și directori, Vă încurajez să depuneți dosarele la concurs și să utilizați această oportunitate de a moderniza instituțiile pe care le conduceți. Vă îndemn să alocați resursele umane necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor”, a declarat ministrul Anatolie Topală.

Termenul de depunere a proiectelor este 30 iunie 2023. Evaluarea proiectelor va fi efectuată de specialiști în domeniu și va fi finalizată până la 1 august 2023.

Ministrul Educație dă asigurări deciziile asupra proiectelor vor fi aprobate până la 1 septembrie. Durata de implementare a proiectelor este până în anul 2025.

În prima etapă a acestui concurs de proiecte au fost oferite finanțări de proiecte în sumă de 14 milioane de euro.

Apelul de proiecte are loc în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova” implementat de MEC cu finanțare de la Banca Mondială. Proiectul vine să susțină eforturile Guvernului R.Moldova de îmbunătățire a condițiilor în blocurile de studii, dotarea instituțiilor, formarea resursei umane, îmbunătățirea programelor de studii, precizează MEC.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE