În acelaşi timp, transmiterea competenţelor instanţelor specializate în competenţa instanţelor de drept comun nu exclude posibilitatea funcţionării pentru anumite cauze civile sau penale a colegiilor sau completelor de judecată specializate.
Proiectul mai prevede menţinerea Colegiului economic din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, dar cu denumirea de „Colegiu comercial”.
Instanţele îşi vor sista activitatea la expirarea a 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pe parcursul celor 6 luni, instanţele vor continua soluţionarea cauzelor în care au început dezbaterile judiciare, iar celelalte dosare vor fi transmise judecătoriilor şi curţilor de apel. Judecătorii vor fi transferaţi în alte instanţe,iar dacă vor refuza, aceştia vor beneficia de dreptul la demisie.
În prezent, litigiile economice şi infracţiunile săvîrşite de către militari sunt examinate de instanţe judiciare specializate cu sediul exclusiv în mun. Chişinău. Transferarea competenţelor acestora către instanţele de drept comun va contribui la soluţionarea mai rapidă a litigiilor în instanţele din raza domiciliului cetăţenilor.
Această recomandare vine din partea Consiliului Europei, care a propus limitarea numărului de judecătorii specializate pe ramuri ale dreptului, îndeosebi pentru statele cu un număr mic de populaţie, cum este Republica Moldova.
De menţionat, că proiectul de Lege a fost aprobat de Guvern în cadrul şedinţei din 2 martie 2011, iar pentru a intra în vigoare urmează a fi adoptat de către Parlament.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE