Activele oficiale de rezervă la data de 30 septembrie s-au cifrat la nivelul de 1290,54 mil. dolari SUA, în descreştere cu 11,94 mil. dolari SUA în comparaţie cu data de 28 august 2009, când acestea au constituit 1302,48 mil. dolari SUA.
Potrivit datelor Băncii Naționale (BNM), reducerea rezervelor valutare a fost condiţionată de reducerea plăţilor  aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate cu 61,52 mil. dolari SUA, de achitarea plăţilor în mărime de 6,28 mil. dolari SUA pentru datoria externă a Moldovei, precum şi efectuarea altor plăţi externe în valoare de 2,31 mil. dolari SUA.
Totodată, conducerea BNM menţionează că în luna septembrie rezervele valutare au fost completate cu alocarea specială de către FMI a 41,54 mil. dolari SUA pentru asigurarea lichidităţii şi majorarea rezervelor valutare în cadrul alocării speciale de DST.
De asemenea, rezervele valutare au fost completate din contul cumpărărilor de valută (8,55 mil. dolari SUA), aprecierii cursului de schimb al valutelor componente ale rezervelor valutare in raport cu dolarul SUA (5,68 mil. dolari SUA), veniturilor de la gestionarea rezervelor valutare – (2,06 mil. dolari SUA), altor venituri de 0,34 mil. dolari SUA.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE