IDIS „Viitorul” a inaugurat vineri, 8 mai 2009, Biblioteca Societăţii Civile, amenajată cu suportul Ambasadei Ungariei în Republica Moldova.
„Apreciez înalt prestaţia IDIS „Viitorul” şi sunt convins că Biblioteca Societăţii Civile va contribui la o mai bună informare a publicului din Republica Moldova, la crearea unui noi locaţii excelente pentru interacţiune, conducând astfel la fortificarea societăţii civile moldoveneşti.”, a afirmat Ambasadorul Ungariei în RM, E.S. dl. György Varga. Diplomatul a fost cel care a tăiat panglica Centrului de resurse, fiind oficial primul vizitator al bibliotecii.
„Este un eveniment oarecum nou în peisajul autohton, unul simbolic, care accentuează rolul special al societăţii civile în arhitectura statului modern, mai ales că survine imediat după lansarea de către Uniunea Europeană a Politicii „Parteneriatului Estic”. Acest rol de cristalizator al procesului democratic devine un pilon esenţial al construcţiei democratice pe plan regional. Faptul că la inaugurarea Bibliotecii Societăţii Civile participă câţiva ambasadori ai UE, ambasadori ai statelor incluse în Parteneriatul Estic şi reprezentanţi ai Ambasadei SUA denotă solidaritatea pe care comunitatea diplomatică o manifestă în acest moment de ruptură, sau poate de regândire a legitimităţii procesului democratic în Republica Moldova.”, a menţionat Directorul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Igor Munteanu.
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. dl. Keich Shannon, a accentuat: „Guvernul britanic, ca şi alţi state ale UE, susţine cu fermitate dezvoltarea armonioasă a societăţii civile, reprezentând un element esenţial al democraţiei reprezentative.”
„Suntem gata să sprijinim această iniţiativă, care promovează valorile şi scopurile europene. Rolul societăţii civile devine unul crucial.”, a afirmat, la rândul său, ofiţerul de relaţii cu publicul al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, John Balian.
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, E.S. dl. Sergii Piroşcov, a subliniat oportunitatea evenimentului de inaugurare a Bibliotecii Societăţii Civile la Chişinău, afirmând: „Ieri, la Praga, s-au desfăşurat lucrările Summit-ului „Parteneriatului Estic” al UE, iar mâine e Ziua Europei. Această iniţiativă va consolida organizaţiile non-guvernamentale, având perspective de a se extinde la nivel regional. Vă urez drum bun.”
Biblioteca Societăţii Civile, inaugurată astăzi la sediul IDIS „Viitorul”, se găseşte la parter, având un program de activitate flexibil, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00. Biblioteca este deschisă tuturor reprezentanţilor societăţii civile, studenţilor, cercetătorilor, reprezentanţilor mass-media, precum şi autorităţilor publice din Republica Moldova.
Publicaţiile colectate în această Bibliotecă nu pot fi împrumutate. Potenţialii vizitatori vor putea accesa versiunile electronice în incinta Centrului de resurse, având acces gratuit la publicaţiile în format electronic, precum şi la biblioteci străine, accesibile prin Internet. Programările prealabile vor fi preluate la telefonul 221844, administratorul Bibliotecii Societăţii Civile fiind Dl Ghenadie Mocanu.
În acest moment, Biblioteca Societăţii Civile cuprinde peste 500 de titluri de carte, portofolii de cercetare ale unor think tank-uri şi centre de resurse naţionale, precum şi publicaţii în limbi de circulaţie internaţională, reviste tematice, editate de instituţii prestigioase din întreaga lume. Foarte curând, pe site-ul IDIS „Viitorul”, www.viitorul.org, va fi plasat un Catalog electronic, care va permite căutarea publicaţiilor în funcţie de domenii de interes, titlu, organizaţie
Biblioteca Societăţii Civile reprezintă prima iniţiativă de stocare, sistematizare şi promovare a resurselor sectorului ONG în Republica Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE