Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat prima şedinţă a Comitetului Naţional pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.     
În cadrul şedinţei, a fost discutat conceptul și cadrul organizatoric al proiectului Programului național de acțiuni ”Moldova-25”.
Vicepreşedintele Comitetului, ministrul Culturii, Monica Babuc a prezentat programul prealabil de acțiuni, elaborat în baza propunerilor prezentate de ministere, instituţii publice și Asociația ”Parlamentul-90”. Programul include, pe lângă unele acțiuni canonice, o serie de activități culturale peste hotare, activități care denotă parcursul european al Republicii Moldova, prin prisma salvgardării patrimoniului cultural, valori și destine care au creat istoria și prezentul țării.
În acest context, Pavel Filip a menționat că aniversarea de 25 ani de la proclamarea independenței este deopotrivă și responsabilitatea Guvernului de a consemna trecutul și prezentul țării, de a pune în valoare oamenii și realizărilor lor, dar și o oportunitatea de consolidare și promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare.
În urma discuțiilor constructive care au avut loc, premierul a cerut definitivarea proiectului și înaintarea acestuia Guvernului spre aprobare în termen cât mai scurt cu putinţă. De asemenea, a propus includerea în program a activităţilor pentru cetăţenii din diaspora moldovenească, care vor fi coordonate de Biroul Relaţiilor cu Diaspora, și dezvoltarea unui plan de comunicare.
Comitetul Naţional pentru elaborarea programului de acţiuni „Moldova 25” a fost instituit prin Hotărârea de Guvern din 14 martie 2016.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE