Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Strategia Națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020. Obiectivul principal al Strategiei este valorificarea rapidă a potenţialului de export al Republicii Moldova, preponderent prin atragerea investițiilor străine. Pe de altă parte, documentul va susține îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.
Prin aplicarea Strategiei se urmărește, printre altele, obținerea către anul 2020 a unui influx net de investiţii în valoare de aproximativ 380 milioane de dolari şi crearea a cel puțin 10 mii locuri de muncă. Un aspect important al Strategiei este faptul că aceasta vizează sectoarele cele mai promițătoare din punct de vedere al potențialului în atragere a investiţiilor pentru următorii cinci ani. Implementarea Strategiei va asigura atragerea proiectelor investiționale majore care vor contribui la sporirea capacității de producere și export, crearea locurilor noi de muncă, impulsionarea activității întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone și, nu în ultimul rând, promovarea cunoștințelor în domenii noi pentru economia națională.
De menţionat că, realizarea obiectivelor formulate în Strategie va permite nu doar atingerea unor efecte economice tangibile, dar şi va asigura sporirea atractivității Republicii Moldova pe plan internațional, îmbunătățirea mediului investițional și majorarea exporturilor.
Implementarea Strategiei se va efectua prin implicarea instituțiilor publice centrale, organizaţiilor și agențiilor vizate, dar şi cu implicarea mediului de afaceri şi a societăţii civile. După necesitate, atât textul Strategiei, cât și Planul de acțiuni vor fi revizuite și ajustate anual, cu includerea propunerilor specifice de completare și actualizare ale acestora.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE