ASP explică cum poți să obții permis de conducere naţional dacă ai unul eliberat în stânga Nistrului și în municipiul Bender. Astfel, persoanele care dețin permis de conducere, eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, pot solicita eliberarea permisului de conducere național, fără susținerea examenului.

Potrivit Agenției, pentru aceasta, solicitantul urmează să întrunească lipsa restricțiilor asupra dreptului său de a conduce vehicule potrivit evidenţelor Ministerului Afacerilor Interne şi ale Agenţiei Servicii Publice şi să depună la subdiviziunea competentă a ASP următoarele documente:

 • cererea-tip și declarația pe proprie răspundere, că asupra dreptului de a conduce vehicule deținut/solicitat nu sunt aplicate restricții, datele completate în cerere, precum și cele ce se conțin în documentele anexate la cerere sunt veridice, iar documentele prezentate sunt autentice;
 • actul de identitate (aprobat prin Legea RM nr.273/1994);
 • permisul de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e), cu excepția cazurilor în care acest document este înscris în Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”, iar informația respectivă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este înregistrată în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”;
 • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice.

„Pentru obţinerea permisului de conducere naţional în baza permisului de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, nu este necesară programarea prealabilă la subdiviziunea competentă a ASP. Toate subdiviziunile ASP de calificare a conducătorilor auto, dislocate în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova recepționează cererile de eliberare a permisului de conducere naţional în baza permiselor de conducere eliberate în stânga Nistrului sau în municipiul Bender”, informează ASP.

În municipiul Chişinău, serviciul respectiv prestează următoarele subdiviziuni:

 • Secţia perfectare urgentă a actelor mecanolizibile – str. Puşkin, 42.
 • Secţia înmatriculare a transportului şi documentare a conducătorilor auto nr.10 –str. Calea Ieşilor, 14.
 • Secţia înmatriculare a transportului şi documentare a conducătorilor auto nr.11 – str. Socoleni, 1.

Tariful pentru serviciul de eliberare a permisului de conducere naţional este unic pentru toate categoriile de solicitanţi, şi anume:

 • în termen de 20 zile lucrătoare - 340 lei;
 • în termen de 10 zile lucrătoare - 680 lei;
 • în termen de 5 zile lucrătoare - 1.020 lei;
 • în termen de 3 zile lucrătoare - 1.360 lei;
 • în termen de 1 zi lucrătoare - 1.700 lei;
 • în ziua adresării - 2.040 lei.

Informația statistică privind eliberarea permiselor de conducere naționale în baza permiselor de conducere eliberate în stânga Nistrului și municipiul Bender:

 • în perioada de 01.01.2017 – 30.04.2022 au fost emise 25.367 de permise de conducere naţionale;
 • în perioada de 01.01.2021 – 30.04.2021 - 930 de permise;
 • în perioada de 01.01.2022 – 30.04.2022 - 2.112 de permise.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE