BNS anunţă că în lunile ianuarie-februarie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3297,72 mil lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de lunile ianuarie-februarie 2008 a constituit 73,7% în preţuri comparabile. În luna februarie curent faţă de februarie 2008 acest indice a marcat 72,9%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere cu 56,0% (deţinînd ponderea  în total producţie industrială de 4,9% a cauzat reducerea indicelui general de producţie pe total industrie cu 4,6%). Fabricarea de articole de îmbrăcăminte cu 22,0% (deţinând ponderea de 10,2% a cauzat reducerea cu 2,1%), fabricarea vinului cu 36,6% (deţinând ponderea de 4,7â a cauzat reducerea cu 2,0%), fabricarea băuturilor alcoolice distilate cu 58,0% (deţinând ponderea de 2,0% a cauzat reducerea cu 2,0%).

Producţia şi distribuţia energiei electrice cu 10,7% (deţinând ponderea de 18,8% a cauzat reducerea cu 1,7%); fabricarea încălţămintei cu 44,5% (deţinând ponderea de 2,4% a cauzat reducerea cu 1,4%). Fabricarea hârtiei şi a cartonului cu 54,1% (deţinând ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 1,0%), fabricarea de maşini şi echipamente cu 55,7% (deţinând ponderea de 0,9% a cauzat reducerea cu 0,9%).

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne a scăzut cu 19,1% (deţinând ponderea de 4,6% a cauzat reducerea cu 0,8%), fabricarea produselor finite din metal cu 48,9% (deţinând ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 0,8%), prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor cu 29,7% (deţinând ponderea de 1,7% a cauzat reducerea cu 0,5%).

Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie cu 24,3% (deţinând ponderea de 1,6% a cauzat reducerea cu 0,4%), fabricarea produselor de tutun cu 32,8% (deţinând ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 0,4%), industria chimică cu 29,0% (deţinând ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 0,3%).

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone consumatoare de producţie industrial. De asemenea, insuficienţa materiei prime și insuficienţa mijloacelor financiare a contribuit la reducerea volumului de producție.

Cu toate acestea s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în fabricarea altor articole din material plastic (de 2,2 ori); producţia cărnii de pasăre (de 2,1 ori); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 44,6%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 39,9%); fabricarea crupelor (cu 8,7%); fabricarea produselor lactate (cu 2,6%).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE