Fostul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță a postat pe pagina sa de Facebook un video care arată cum este distrusă ”cu toporul” casa de pe strada Tricolorului, monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură al Municipiului Chişinău.

”... peștele de la cap se strică, iată așa, e pe timpul "oamenilor buni cu fapte bune", mecanismul de protecție nu mai funcționează, ... Chișinăul Vechi, azi...”, a scris Ion Ștefăniță în descrierea acestui video.

La vederea acestor imaginii, internauții se arată indignați de felul în care sunt distruse clădirile cu importanță istorică și consideră că neapărat trebuie sesizate instituțiile responsabile pentru a opri acest dezmăț.

Potrivit monument.sit.m, această clădire este monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Este alcătuită din două proprietăţi imobiliare – una cu adresa de pe str. Tricolorului, 42, literul A, şi alta – Teatrului, 15, literul B. Se pare, că prin anii ’50-’60 ai secolului al XIX-lea, prima proprietate imobiliară s-a extins peste sectorul din partea opusă a cartierului (adresa veche – str. Teatrului nr.15). Casa de pe strada Tricolorului a fost integrată cu casa proprietăţii vecine, probabil mai veche, prin elemente de decoraţie plastică similară şi prin conectarea la intrarea comună dinspre str. Tricolorului a galeriei, orientată lateral, pentru a asigura accesul interior şi în această parte a locuinţei.

Literul A. În această casă, în anii’40-’60 a locuit generalul S.L. Starov, personalitate cunoscută din timpul aflării la Chişinău a poetului rus A.S. Puşkin.

Clădirea este într-un etaj, este amplasată la colţul cartierului cu planul în forma unghiulară, ridicată pe un soclu înalt din cauza căderii reliefului, cu două faţade principale. Faţadele sunt asimetrice. Faţada orientată spre strada Tricolorului este cu cinci goluri -patru de ferestre şi unul al intrării, amplasat spre dreapta, alături de zidul incintei cu imitarea golurilor de ferestre, integrat compoziţiei generale prin forma arcului pasajului de trecere în curte. Faţada orientată spre str. Mitropolit Dosoftei este alungită, obţinând după extindere 14 goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre stânga. În compoziţia faţadelor sunt incluse lesene, care corespund divizării spaţiului interior în odăi, legate în anfiladă, cu intrarea de pe galeria orientată spre curte.

Decoraţia plastică a faţadelor este specifică pentru sfârşitului secolului al XIX-lea, realizată în spirit eclectic. Elementele active ale decoraţiei plastice sunt motivele cu ornamente vegetale – un brâu alcătuit dintr-o ghirlandă cu motive florale, cu includerea unui mascaron deasupra lesenelor, amplasată sub cornişa clădirii, executată în spirit clasic, cu modilioane ornamentate cu frunze de acant şi rozete; un motiv ornamental vegetal amplasat deasupra ferestrelor mari, dreptunghiulare, şi un panou, sub ferestre. Intrările erau soluţionate identic, prin porticuri angajate, dominate de frontoane în segment de cerc. Faţada posterioară a avut şi ea o decoraţie plastică bogată, de la care au rămas fragmente de la ancadramentul ferestrelor, în spiritul faţadelor principale.

Literul B. Este o clădire rectangulară în plan, amplasată la colţul cartierului, pe liniile roşii ale străzilor Teatrului şi Mitropolit Dosoftei, construită, probabil, în anii’30-’40 ai secolului al XIX-lea. Faţada principală şi laterală aveau câte patru goluri de ferestre, cu intrarea printr-o poartă monumentală, alipită de casă Din decoraţia plastică autentică a rămas un ancadrament de fereastră, cu o porţiune a brâului floral de deasupra, în spiritul casei lui Starov. Decoraţia plastică originală a fost înlocuită cu detalii de factură kitci, pierzând astfel calităţile de monument istoric.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE