La data de 15.06.2022, Consiliul Concurenței a amendat „Avia Invest" SRL, operatorul Aeroportului Internațional Chișinău, cu 31,21 milioane lei pentru că a ignorat executarea Deciziei nr. APD-37/15-44 din 17.09.2020.

Consiliul Concurenței a constatat două practici abuzive implementate de „Avia Invest" SRL în raport cu întreprinderea „MGH Ground Handling" SRL (una din întreprinderile care prestează servicii de handling la sol în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău).

Aceste practici s-au manifestat prin:

1) impunerea inechitabilă şi nejustificată a termenului de valabilitate a contractului de locațiune și 2) prin aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol.

Precizăm că pentru încălcările comise, Consiliul Concurenței a sancționat în 2020 compania „Avia Invest" SRL cu 31,63 milioane lei și a obligat „Avia Invest" SRL, până la data de 31.12.2020, să înlăture încălcările constatate și să informeze Consiliul Concurenței despre executarea acestor obligații până la data de 31.12.2020.

De asemenea, Consiliul Concurenței a decis că va aplica din 01.01.2021, penalitatea cu titlu cominatoriu în mărime de 5 % din cifra de afaceri zilnică medie realizată în anul anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere a executării în termen a obligațiilor prescrise în Decizia din 17.09.2020.

Urmare a monitorizării executării acelei Deciziei, Consiliul Concurenței a constatat că „Avia Invest" SRL, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, nu a executat obligația prescrisă în ceea ce privește încetarea comiterii încălcării cu privire la aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol.

Astfel, neexecutarea acestei obligații timp de un an a constituit temei pentru aplicarea penalității cu titlu comenatariu întreprinderii „Avia Invest" SRL în mărime de 31,21 mln. lei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE