Instituţiile bugetare municipale şi întreprinderile municipale care se află la autogestiune, sunt obligate să economisească agentul termic prin închiderea totală a vanelor la elevator din clădiri, pe timp de noapte.
Aceasta este noua dispoziție a primarului general, Dorin Chirtoacă semnată ieri, 1 noiembrie, care are drept scop economisirea agentului termic în sezonul de încălzire 2011-2012 în municipiul Chişinău.
Astfel, toate clădirile aflate în autogestiune vor încetini fluxul de agent termic între orele 16.00 şi 07.00, dacă temperatura de afară va fi mai mare de 0 ºC şi vor stopa în genere livrarea acestuia prin închiderea vanelor la elevator a imobilelor, când media zilnică de temperatură va fi de peste 8 ºC.
Grădiniţele şi spitalele se vor conforma indicaţiilor municipalităţii vizavi de economisirea agentului termic, doar dacă măsurile impuse nu vor duce la înrăutăţirea condiţiilor de activitate a instituţiilor menţionate.
Totodată, conducerea Primăriei Chişinău recomandă întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ, asociaţiilor coproprietarilor în condominiu, asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate, cooperativelor, căminelor şi agenţilor economici să economisească agentul termic prin închiderea totală a vanelor la elevator, în blocurle locative, pe timp de zi, între orele 7.00 şi 17.00, dacă temperatura aerului exterior va fi mai mare de 0 ºC.
La fel, administraţia publică locală mai solicită utilizarea agentului termic cu chibzuinţă în instituţiile bugetare din Chişinău şi în întreprinderile municipale în perioada cu temperaturi pozitive.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE