La 28 septembrie la Chişinău se va desfăşura cea de-a 16-a şedinţă a Consiliului Coordonator al ţărilor membre ale CSI în domeniul informatizării pe lîngă Comunitatea Regională din domeniul Comunicaţiilor (CRC). Pe lîngă promovarea imaginii ţării noastre, avem posibilitatea să abordăm subiecte care ne interesează, să cointeresăm partenerii din aceste state să participe la implementarea proiectelor din domeniul TIC ce se desfăşoară în Moldova, să identificăm soluţii în rezolvarea problemelor actuale din domeniul economiei, comunicaţiilor şi informatizării, inclusiv implementarea noilor servicii TIC, a sistemului de e-guvernare etc.,” a subliniat Alexandru Oleinic.
În cadrul şedinţei a fost aprobat grupul de lucru şi planul de acţiuni în vederea organizării evenimentului. A fost stabilit că şedinţele grupului de lucru vor fi organizate minimum o dată în săptămînă.
Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor a fost creată de către Administraţiile în comunicaţii ale CSI, la 17 decembrie 1991 în or. Moscova cu scopul de a realiza colaborarea dintre noile state independente în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale pe bază de voluntariat, principiile suveranităţii şi de respect reciproc.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE