După ce Moldelectrica a solicitat majorarea prețului pentru serviciul de transport al energiei electrice, ANRE a venit cu precizări.

Regulatorul anunță că va examina cererea operatorului sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” privind aprobarea tarifului ajustat pentru serviciul de transport al energiei electrice și constată că aceste servicii sunt  parte componentă a prețului reglementat de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali, cu o pondere în structura totală a prețului de aproximativ 5-6%. O eventuală majorare a acestei componente nu va avea impact imediat asupra prețurilor la energia electrică furnizată consumatorilor finali, se menționează în comunicatul ANRE.

ANRE a mai comunicat că, la etapa actuală, solicitarea Moldelectrica, este în proces de examinare.

„Actualmente, Agenția examinează solicitarea menționată și în acest sens a solicitat de la „Moldelectrica” să prezinte date suplimentare, pentru a justifica toate costurile suportate de operator la prestarea serviciului de transport al energiei electrice. Serviciul de transport al energiei electrice constituie un element de cost care se include la determinarea tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice și ulterior a prețurilor reglementate la energia electrică furnizată de furnizorii „Premier Energy” și „FEE Nord”. După finalizarea examinării solicitării de majorare a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice a „Moldelectrica”, Agenția va informa publicul și consumatorii privind rezultatele finale, și după caz, va adopta decizia corespunzătoare”, precizează ANRE.

„Moldelectrica” a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind majorarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE