Calitatea procesului de achiziții publice va fi îmbunătățită în RM. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat un nou Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice. Necesitatea reorganizării este argumentată de stabilirea noilor sarcini pe dimensiunea de achiziții sectoriale și achiziții de valoare mică.

Proiectul privind reorganizarea instituției prevede mai multe modificări ce țin de structură, organigramă, efectivul-limită și atribuții. De asemenea, documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate și funcțiile de bază ale Agenției.

În proiect este stabilit și modul în care Agenția va monitoriza conformitatea desfășurării procedurilor de achiziții publice și achiziții de valoare mică, va organiza seminare de instruire și va acorda suport metodologic autorităților contractante și operatorilor economici.

Astfel, potrivit noului Regulament de funțiionare a AAP instituția va avea un buget majorat și va atinge valoare de 10 milioane de lei. Totodată vor fi suplinite și unitățile de presonal inclusiv ținând cont de noile reglementări referitoare la politicile salariale aplicabile pentru personalul Agenției Achiziții Publice începând cu anul 2024.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE