SA „Moldovagaz” informează că în luna octombrie 2022 au fost expediate peste 622 de mii de facturi către consumatorii casnici de gaze naturale cu o contravaloare medie de circa 565 de lei.

În cazul depistării unor erori sau inexactități, inclusiv ce ține de indici de consum, fiecare consumator poate solicita recalcularea acestora la Contact-centrul companiei, situat în municipiul Chișinău, str.Pușkin 64, apelând la numărul de telefon 1304 (1305 în cazul capitalei), sau expediind un demers prin intermediul serviciului „Cabinetul personal al consumatorului” de pe site-ul www.moldovagaz.md.

Conform situației din data de 13 noiembrie 2022, consumatorii finali datorează SA „Moldovagaz” suma în mărime de 493,378 milioane pentru gazele naturale furnizate, dintre care 211,146 milioane lei revin consumatorilor noncasnici, și 282,232 milioane lei – consumatorilor casnici.

Concomitent, Moldovagaz informează consumatorii despre expirarea termenului-limită de achitare a facturilor de plată, emise pentru luna octombrie curent la data de 15 noiembrie 2022 pentru consumatori noncasnici, și la data de 20 noiembrie 2022 pentru consumatori casnici.

În context, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor finali să efectueze la timp plata datorată pentru gazele naturale consumate, fapt ce va permite executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale de plată asumate față de furnizorul extern de gaze naturale și asigurarea funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE