Localitățile din Republica Moldova își vor putea consolida capacitatea administrativă prin amalgamarea voluntară, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate. Asta după ce Parlamentul a votat pe 8 iunie, în prima lectură, un proiect promovat de Guvern privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit Parlamentului, noua lege are ca scop crearea unui cadru normativ necesar pentru amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi în vederea consolidării capacităților administrative ale autorităților publice locale și prestarea serviciilor publice de calitate și accesibile populației.

Conceptul de amalgamarea voluntară presupune comasarea benevolă a două sau a mai multor unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi (satele/comunele și orașele/municipiile), în baza deciziilor consiliilor locale, cu respectarea unor condiții, principii și proceduri. Astfel, în condițiile de bază ale amalgamării voluntare se prevede că teritoriul unității administrativ-teritoriale amalgamate trebuie să fie continuu, iar numărul populației acesteia de minim 3000 de locuitori.

Autoritățile dau asigurări că procesul de amalgamare voluntară va fi inițiat în baza unor decizii emise de consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, adoptate cu votul majorității consilierilor locali aleși. Autoritățile administrației publice centrale vor oferi sprijin informațional, organizatoric și metodologic pentru realizarea amalgamării voluntare a UAT. De asemenea, statul va oferi sprijin financiar pentru localitățile care vor decide să se amalgameze. Acesta include alocări din bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii, suplinirea bugetelor locale pentru o perioadă de șapte ani, precum și alocarea altor stimulente financiare.

Potrivit Legii Bugetului de Stat pentru anul în curs, la capitolul cheltuieli, sunt prevăzute puțin peste 200 de milioane de lei pentru implementarea conceptului de amalgamare.

Opoziția parlamentară nu a susținut proiectul invocând faptul că el va crea dificultăți cetățenilor în procesul fuzionării unor localități, iar o neclaritate de ordin juridic, în opinia deputaților BCS, ar fi că în procesul de amalgamare a primăriilor nu va fi solicitată opinia cetățenilor prin organizarea unui referendum consultativ.

Potrivit Legii Bugetului de Stat pentru anul în curs, la capitolul cheltuieli, sunt prevăzute puțin peste 200 de milioane de lei pentru implementarea conceptului de amalgamare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE