Guvernul a decis reformarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Reorganizarea ANSA prevede optimizarea subdiviziunilor teritoriale. Din cele 23 de unități existente în prezent urmează a fi create 10 subdiviziuni fără personalitate juridică, după modelul Cancelariei de stat (oficiile teritoriale). În consecință, numărul funcțiilor de conducere se va reduce cu circa 100 de poziții, de la 244 de funcții la 145. Astfel, ponderea funcțiilor de conducere va fi micșorată de la 20% la 12%. Totodată, agenția își va fortifica atribuțiile funcționale care țin de executarea controalelor și asigurarea securității alimentare. Atribuțiile managementului structurilor teritoriale vor fi preluate de aparatul central al ANSA, fiind consolidat sistemul de control intern managerial în domeniul integrității instituționale.

Reformarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este argumentată prin necesitatea prestării serviciilor publice în mod eficient, transparent și centralizat.

Fostul ministru al Agriculturii Ion Sula și ex director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a comentat  anunțul în stil triumfalist al autorităților despre restructurarea ANSA. El a spus că guvernul, de fapt, mimează o reformă, sau manipulează opinia publică referitor la scopul adevărat al acestei restructurări.

Sula consideră că ANSA are în continuare capacităților reduse  de a asigura aplicarea conformă a normelor și procedurilor de control/verificare de responsabilitate, conform rigorilor UE. În aceste condiții, cu un deficit de resurse umane, soluția nu este  lichidarea subdiviziunilor teritoriale. Fostul ministru crede că este necesară o analiză profundă a spectrului de servicii și calității acestora în corespundere cu necesitățile la nivel teritorial și identificarea unor mecanisme/instrumente pentru îmbunătățirea serviciilor și accesibilității pentru populație și pentru agenții economici din aceste regiuni, în îmbinare cu politici de cadre și salariale inteligente pentru a facilita atractivitatea posturilor.

De dat afară oamenii este ușor, dar cu cine îi veți înlocui?”, s-a întrebat Ion Sula.

Fostul director al ANSA a evidențiat că, „de fapt, așa-numita reformă nu are nimic în comun cu o reformă veritabilă, care, cu adevărat, să genereze impact, prin eficientizarea serviciilor, transparență etc. În realitate, această are câteva scopuri:

1) Concentrarea întregii puteri decizionale în mâinile Directorului general ANSA, folosirea reorganizării ca „bâtă“ administrativă împotriva oamenilor incomozi din teritoriu și, după caz, ca instrument de loializare a altor angajați (a se vedea evoluția din ultimul an, la capitolul demisii, litigii de muncă, în cadrul ANSA);

2) Abordarea unei probleme grave cu care se confruntă ANSA – salarizarea personalului, printr-o manieră urâtă, deoarece lichidăm unitățile de personal din teritoriu pentru a majora salariile la nivel central. În final, declarăm triumfalist că ne gândim la oameni, fortificăm capacitățile ANSA, majorăm salariile… Dar care vor fi consecințe grave pentru responsabilitățile statului pentru siguranța agro-alimentară și în ce măsură această majorare de salarii rezumată corespunde necesităților salariaților ANSA, care activează deseori în condiții extreme și sunt expuși riscului în exercitarea profesiilor. De fapt, analizând noua structura ANSA, Guvernul a uitat să informeze că numărul «Șefilor» în aparatul central ANSA crește de la 30 la 52!. Un alt lucru ”de taină”, este numărul real de unități de personal și care funcții urmează a fi reduse. Potrivit HG, din cele 22 de direcții teritoriale ANSA, 12 vor fi lichidate, iar fiecare din cele 10 direcții rămase va deservi 3-5 raioane (în comparație: până la reorganizare o direcție teritorială deservea 1-2 raioane). Deci micșorăm numărul de personal în teritoriu și majorăm excesiv povara responsabilităților per colaborator rămas, extindem arealul teritorial de delegare? Dar unde este fundamentarea financiar-economică care justifică politicile de intervenție propuse? Dar cel mai interesant, ce au mai uitat să menționeze cei de la Guvern, este faptul că în teritoriu vor fi reduse circa 450 unități de personal, iar iată că aparatul central care prin definiție este unul birocratic, se va majora cu 74 unități de personal, dintre care cum spuneam mai sus numărul funcțiilor de conducere constituie – 52, care la o adică se vor ocupa de „managementul structurilor teritoriale” (va avea teritoriul nevoie de hârtie, rechizite, combustibil etc., acestea cu autorizarea șefilor vor primi centralizat de la capitală toate consumabilele). Iată acesta este adevăratul scop al așa numitei centralizări. În primul rând, vor fi reduși oamenii din cele 12 Direcții teritoriale care vor dispărea complet. Un alt exemplu, sunt medicii veterinari, angajații ANSA din piețele agricole din țară, unicii oameni care garantează inofensivitatea produsului la plasarea lui pe piață”, a mai menționat Sula.

El s-a referit și la costurile reformei și a spus că „și aici asistăm la manipulare și dezinformare”.

„Din nota informativă desprindem necesitatea suplimentară de fonduri de circa 4 mln lei, la cei 190 mln lei care îi are ANSA în administrare anual, fără a se preciza câți bani se vor utiliza din acei 190 mln lei de rând cu cele 4 mln lei, pentru a finaliza această reformă. Costurile sunt mult mai înalte, numărul persoanelor ce vor fi disponibilizate va fi mult mai mare. Dar cel mai grav, ignorat de Guvern, este impactul asupra mediul de afaceri din raionale din care s-a decis închiderea subdiviziunilor ANSA: costuri de timp; costuri financiare pentru deplasări la distanțe mai mari pentru actele și expertizele ANSA etc. De exemplu, în condițiile în care Direcția raionului Călărași se lichidează, toți fermierii, agenții economici, din acest raion, vor trebui să facă naveta de circa 60 km suplimentar, mergând la Ungheni pentru a soluționa o problemă și, invers. Cum vor reuși inspectorii teritoriali ANSA să facă față unui număr mai mare de raioane?”, a mai spus Ion Sula.

Fostul ministru a venit și cu câteva sugestii pentru conducerea ministerului agriculturii și Industriei alimentare cu referire la funcționalitatea ANSA

1.„Este absolut judicioasă o reformă a sistemului național de asigurare a siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, conforme cu angajamentele Acordului de asociere UE-RM și celor ce ne revin ca urmare a obținerii de către Republica Moldova a statului de țară candidat de aderare la UE. Dar această reformă trebuie să fie bazată pe o abordare profesionistă: o evaluare pragmatică a situației de moment cu elaborarea unui document calitativ de agendă care ar reflecta cap-coadă tot sistemul: de la politicile de intervenție până la atingerea indicatorilor de impact.

2.ANSA este o instituție birocratică, cu grave probleme de eficiență al managementului instituțional, cu business procese învechite ce necesită a fi optimizate și tehnologizate, cu menținerea unor riscuri de coruptibilitate din cauza unui nivel de salarizare mizer impus de sistemul de guvernare.

Dar totodată ANSA, este și un corp de funcționari dedicați profesional, cu o specializare extrem de importantă și cu regret neapreciată. De aceea este absolut necesar:

– de a identifica urgent soluții de salarizare nu doar a miniștrilor, dar și în particular a veterinarilor, experților din laboratoarele tematice și angajaților de la punctele de inspecție la frontieră care stau la straja siguranței alimentare și sănătății animaliere, care sunt un suport cheie pentru mediul antreprenorial din domeniul agro-alimentar și populația țării;

-de a găsi mecanisme de suport/finanțare pentru consolidarea capacităților instituționale ANSA: retehnologizare, baze de date accesibile public, interoperabilitate cu alte instituții publice, eliberare a tuturor actelor prin ghișeu electronic unic; diminuarea bariere administrative, inclusiv optimizarea costurilor de eliberare a actelor permisive/certificatelor pentru agenții economici;

-de a implementa programe de suport pentru funcționarea standardelor internaționale a laboratoarelor din subordinea ANSA, ce ar rezulta și acreditarea acestora la nivel internațional și prestarea unor servicii ce ar impulsiona competitivitatea plasării produselor naționale pe piețele externe de desfacere;

– de a implementa un program de suport operatorilor naționali referitor la standardele infrastructurii calității;

– de a elabora și implementa un program de pregătire a specialiștilor din domeniu, cu ajustarea curriculei educaționale și de fortificare a prestigiului profesiilor date, inclusiv prin facilitarea de către Guvern a accesului la specialitate și încadrare în câmpul muncii în localitățile rurale a tinerilor specialiști (identic cu programele pentru profesori și medici)”, a concluzionat Ion Sula.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE