În Parlament a fost înregistrată inițiativa legislativă a unui deputat care propune stabilirea unor condiții speciale pentru subiecții care au ca scop înmatricularea provizorie pentru probe a autovehiculelor, scrie Monitorul Fiscal. Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, art. 338, alin. (1) din Codul fiscal va prevedea că obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM sunt autovehiculele înmatriculate permanent, temporar sau provizoriu pentru probe în Republica Moldova.

Totodată se propune a fi completat Codul Fiscal cu un articol nou (art.3422) care va stabili norme speciale privind perioada fiscală și calcularea taxei pentru înmatricularea provizorie a autovehiculelor pentru probe. Conform proiectului, perioada fiscală în acest caz va constitui 90 de zile calendaristice din ziua achitării taxei.

Taxa se va achita în mărime de 25% din cotele taxei stabilite conform anexei nr. 1 la Titlul IX („Taxele rutiere”) din Codul fiscal. Se propune ca la expirarea termenului de 90 de zile, subiecții impunerii să achite, în cazul susținerii inițiativei, taxele conform art. 339 din Codul Fiscal.

Proiectul conține și completări la Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, care vor permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decât 12 luni pentru autovehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe, dar nu mai mici de 15 zile, screi replicamedia.md.

Autorul propune ca modificările la Codul fiscal și Legea nr. 414/2006 să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Conform datelor Agenției Servicii Publice, înmatricularea provizorie pentru probe are un trend ascendent în ultima perioadă, ori doar în primul semestru din anul 2022 au fost eliberate peste 250 de astfel de plăcuțe de înmatriculare.

Însă având în vedere că înmatricularea provizorie nu prevede norme speciale de impozitare, o mare parte din subiecți au evitat achitarea taxelor pentru folosirea drumurilor, deoarece cu numerele respective se circula pe traseele naționale ocazional, persoanele fiind descurajate să achite taxele de folosirea drumurilor pentru un an calendaristic, folosind mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare probe pe o perioadă de circa 2-3 luni.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE