În legislația din RM vor apărea prevederi prin care instituțiile media vor beneficia de subvenții de la stat. Selectarea lor se va face printr-un concurs organizat de Ministerul Culturii. Un proiect de lege a fost aprobat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Potrivit acestora, crearea Fondului de subvenționare va contribui la dezvoltarea pluralismului mediatic, va fortifica independența editorială și economică a instituțiilor mass-media și va încuraja abordarea subiectelor și problemelor din domeniile de interes social, precum și realizarea investigațiilor jurnalistice în problemele de interes public.

Valoarea mijloacelor financiare ale Fondului va fi aprobată anual, iar alocația va fi stabilită în Legea bugetului de stat. Aceasta va fi echivalentul a 25 % din bugetul furnizorului public național de servicii media pentru anul respectiv. Totodată, Fondul va putea fi completat cu donații, sponsorizări, granturi sau alte surse financiare care nu sunt interzise de lege.

Instituțiile mass-media care vor beneficia de subvenții din partea statului vor fi selectate printr-un concurs organizat de Ministerul Culturi. Acesta va avea la bază domeniile prioritare de subvenționare, stabilite anual prin consultări publice cu instituțiile și organizațiile societății civile din domeniu.

Totodată, instituțiile mediatice care vor fi eligibile pentru acordarea subvențiilor vor trebui să întrunească cumulativ mai multe condiții – înregistrarea în Registrul instituțiilor mass-media, respectarea Codului deontologic, prezența pe piață de cel puțin un an, lipsa restanțelor la bugetul public național, lipsa sancțiunilor pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale și a Codului deontologic al jurnalistului. În același timp, sunt instituții mediatice care nu vor putea primi subvenții – furnizorii publici de servicii media audiovizuale, instituțiile finanțate de la bugetul public, instituțiile mass-media departamentale, instituțiile mass-media cu caracter publicitar și cele fondate de partidele politice.

Proiectul legii cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media va fi propus spre adoptare în plenul Parlamentului. Documentul va intra în vigoare după trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial, timp în care vor fi elaborate și aprobate actele normative conexe.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE