Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl vor beneficia de locuințe gratuite. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectura a doua de deputați, arată un comunicat al Legislativului.

Proiectul reglementează modul de transmitere, cu titlu gratuit,  a 80 de apartamente din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, strada Alba Iulia nr. 91/3. Respectivul imobil a fost construit în vederea asigurării cu spațiu locativ a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl. Pentru construcția acestuia au fost alocate treptat din bugetul de stat 67 de milioane de lei.

Pentru a beneficia de o locuință, solicitantul va trebui să întrunească cumulativ mai multe cerințe, printre care: să fie cetățean al Republicii Moldova; să dețină legitimația de participant la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl; să nu dețină în proprietate privată sau proprietate comună, atât în țară, cât și peste hotare, o locuință, un teren pentru construcții sau o casă construită în întovărășirile pomicole. Vor putea solicita o locuință persoanele care nu au beneficiat de susținere din partea statului, a autorităților administrației publice centrale sau locale, ori prin intermediul proiectelor realizate de stat, la procurarea sau construcția locuinței, conform legislației; nu a înstrăinat sau donat o locuință obținută după anul 1986, precum și nu a participat la privatizarea locuințelor, terenurilor pentru construcție, caselor cooperatiste, obținute anterior de la stat. Dosarele solicitanților vor fi examinate în termen de maximum 6 luni de către o comisie instituită de Guvern, din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate etc.

Conform datelor statistice, prezentate în nota informativă a proiectului, la începutul anului 2023 din cei peste 3500 de participanți la lichidarea avariei de la Cernobîl, erau în viață 1733 de persoane, dintre care 1604 au diferite grade de dizabilitate.

Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost votat în prima lectură un PROIECT de lege similar, elaborat de Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Pentru lectura a doua, aceste inițiative legislative au fost comasate, de bază fiind documentul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE