Parlamentul va institui un cadru general permanent de reglementare pentru recensămintele populației și locuințelor, excluzând vidul legislativ existent. Comisia administrație publică și Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au avizat o inițiativă legislativă în acest sens.

Proiectul de lege stabilește modul de reglementare a recensămintelor, sub forma instituirii unor norme generale, care vor fi valabile pentru toate numărătorile oficiale viitoare. Acest lucru va permite eficientizarea organizării și desfășurării recensămintelor, reducând resursele administrative și bugetare necesare. Documentul se referă și la procesul de planificare, colectare, prelucrare, evaluare și diseminare a datelor despre persoane și locuințele acestora, precum și la producerea indicatorilor statistici de recensământ.

”Proiectul de lege are drept scop crearea cadrului legal necesar pentru realizarea viitoarelor recensăminte ale populației și locuințelor în Republica Moldova, dar și excluderea vidului legislativ, având în vedere că ultimul recensământ a fost realizat în anul 2014, care a fost reglementat prin lege dedicată, al cărei efect de reglementare s-a consumat în anul 2014”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Potrivit Biroului Național de Statistică, următorul recensământ se planifică a fi desfășurat în Republica Moldova în anul 2024. Bugetul total estimativ al acestuia este estimat la 329,2 milioane lei, inclusiv circa 36,8 milioane lei pentru modulul agricol.

Proiectul prevede că următoarele recensăminte să fie realizate la intervale regulate de timp de cel puțin o dată la 10 ani. Scopul acestora va fi de a oferi informații de interes public despre populație și locuințe – necesare pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor. Organizarea și desfășurarea recensămintelor anterioare era reglementată prin adoptarea unor acte normative specifice fiecărui recensământ.

Proiectul de lege a fost elaborat de către Biroul Național de Statistică, cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE