Republica Moldova înregistrează rezultate mai slabe decât Ucraina și Georgia în aplicarea legislației europene, arată draft-ul raportului Comisiei Europene care evaluează gradul de îndeplinire a acquis-ului comunitar al fiecărei țări din trioul asociat, notează Europa Liberă.

În următoarele săptămâni, Comisia Europeană va publica rapoartele de evaluare pentru Ucraina, R. Moldova și Georgia, care arăta în ce măsură fiecare dintre aceste țări se aliniază la legislația Uniunii Europene  în diferite domenii, de la știință și cercetare până la politica externă și de securitate.

Pentru fiecare dintre cele 32 de domenii analizate, raportorii folosesc o scară de evaluare, care marchează progresul fiecărui stat: stadiu incipient, un anumit nivel de pregătire, nivel moderat de pregătire, nivel bun de pregătire și nivel avansat.

În proiectul de raport, autorii constată că autoritățile de la Chișinău sunt la etapa inițială sau au un anumit nivel de pregătire în implementarea acquis-ul comunitar sau a legislației europene la aproape toate capitolele de cooperare cu UE.

Autoritățile moldovene sunt în stadiu incipient în alinierea la legislația comunitară privind politica în domeniul concurenței, controlul financiar, serviciile financiare, politicile regionale sau cele de mediu și schimbările climatice.

Și în domeniul achizițiilor publice Chișinăul este încă în etapa inițială de armonizare cu legislația europeană. Potrivit raportului, datele privind desfășurarea procedurilor de achiziție și execuția contractelor publice sunt reduse, iar „complexitatea administrativă, concurența neloială și corupția descurajează participarea întreprinderilor competente la achizițiile publice”.

Evaluarea preliminară arată că R. Moldova are un anumit nivel de pregătire pentru implementarea acquis-ului UE la capitolele „Justiție, libertate și securitate” și „Politici economice și monetare”. Totuși, autorii raportului observă că trebuie consolidată independența Băncii Naționale, iar supravegherea sectorului financiar trebuie îmbunătățită în continuare.

Un anumit nivel de pregătire se atestă și în domeniul politicii energetice. Autoritățile de la Chișinău ar trebui să implementeze cel de-al treilea pachet energetic și să pună în aplicare scheme de licitație pentru sursele regenerabile de energie.

Cât privește politica economică, sunt necesare eforturi substanțiale pentru înființarea unei instituții independente care să monitorizeze crearea și implementarea politicii și regulilor fiscale; îmbunătățirea previziunilor macroeconomice și consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu și consolidarea evaluării și controlului riscurilor fiscale.

În domeniul afaceri externe, autoritățile de la Chișinău au primit calificativul „nivel bun de pregătire” și este moderat de bine pregătită la capitolul „Securitate și politici de apărare”.

O evoluție bună există în domeniul științei și cercetării, unde, potrivit evaluării europene, R. Moldova este moderat de bine pregătită. Potrivit raportului, sistemul de învățământ din R. Moldova este, în linii mari, aliniat la legislația UE, dar accesul la educație rămâne o problemă, la fel ca și calitatea acesteia.

Deși se află în plin război, Ucraina are o capacitate administrativă mare și o voință politică puternică de a se alătura Uniunii Europene. Pentru cele mai multe de capitole de cooperare legislativă cu UE, autoritățile de la Kiev au primit calificativul „un anumit nivel de pregătire”.

Ucrainenii au restanțe la controlul achizițiilor publice și încă nu au o instituție fiscală independentă. Autoritățile de la Kiev sunt bine evaluate, însă, în ceea ce privește relațiile externe și politica de securitate și apărare. Ucraina este moderat de bine pregătită în domenii-cheie ca vama, energia, digitalizarea și mass-media.

Dintre toate cele trei țări, Georgia a primit cea mai bună evaluare din partea Comisiei Europene. Explicația este la suprafață: autoritățile de la Tbilisi s-au concentrat timp de mulți ani să se alinieze la legislația europeană.

„Georgia a fost bună la servicii financiare, economie, comerț, unde a făcut multe reforme în mai multe guverne și aici R. Moldova trebuie să recupereze.

Ministrul de Externe, Nicu Popescu, subliniază că raportul nu este deocamdată public și că acesta se bazează pe răspunsurile din luna mai la chestionarul expediat de autorități către UE.

Prima parte a Avizului Comisiei Europene a fost publicat pe 17 iunie 2022 și vizează două capitole - criteriul politic și criteriul economic. A doua parte – raportul analitic, care urmează să fie publicat în curând, reflectă un bilanț detaliat pe fiecare capitol de aderare și analizează în mod special nivelul de transpunere a acquis-ului UE în legislaţia țării noastre, proceduri și mecanisme de implementare a politicilor UE cu accent major pe capacitatea administrativă și instituțională, nivelul de cooperare a țării noastre cu Uniunea Europeană.

Noul raport evaluează și situația existentă la cele 33 de capitole ale legislației UE și nu va include progresele substanțele deja realizate după luna iunie.

Este o premieră pentru țara noastră de a trece printr-o evaluare a cerințelor de corespundere cu un stat membru al UE.

„Autoritățile deja au început identificarea restanțelor pe toate capitolele de aderare ca să ne mișcăm accelerat înainte, iar concomitent implementăm și cele nouă recomandări ale Comisiei Europene”, a precizat Nicu Popescu. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE