Ministerul Mediului va avea o structură și organigramă nouă, iar numărul de angajați ai instituției va crește din contul unei redistribuiri interne a statelor de personal de la 62, câți sunt în prezent, la 96.

 Proiectul de hotărâre a Guvernului prevede operarea modificârilor la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului după cum urmează:

- majorarea efectivului-limită al aparatului central al Ministerului cu 34 unități de personal. Această majorare de efectiv, va avea un impact asupra bugetului public național și presupune cheltuieli bugetare de aproximativ 7 milioane de lei

Reorganizarea este este realizată din contul restructurării Agenției „Moldsilva", Agenția "Apele Moldovei" si Agenția pentru Geologie si Resurse Minerale, reducerea funcțiilor publice a efectivului-limită a acestora.

De asemenea, structura acestui minister va fi completată cu o funcție suplimentară de conducere - secretar de stat, fiind instituită și funcția de secretar adjunct al ministerului, ultimul fiind responsabil de implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe dimensiunea de mediu.

 Documentul prevede reorganizarea unor direcții, crearea de noi subdiviziuni și secții. Spre exemplu, pentru asigurarea procesului de atragere a fondurilor externe și comunicarea cu partenerii externi, în cadrul aparatului central urmează a fi creată Secția relații internaționale și asistență externă.

Potrivit Ministerului Mediului, majorarea efectivului-limită al aparatului central este necesară în contextul realizării sarcinilor ce reies din complexitatea domeniului mediului, care a devenit o prioritate a actului de guvernare, precum și din sarcinile atribuite pe componenta de integrare europeană.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE