Proiectul Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor din funcțiile-cheie a fost aprobat de Guvern. Proiectul va permite implementarea celei de-a treia etape a mecanismului de vetting și ultima parte a reformei sistemului de justiție – un angajament asumat de Republica Moldova la nivel național și internațional. Este și una dintre condiționalitățile de bază ce rezultă din Acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Subiecții evaluării sunt judecătorii și procurorii din funcțiile-cheie, inclusiv candidații la funcțiile respective. În procesul evaluării, aceștia vor beneficia de mai multe garanții, precum posibilitatea prelungirii termenului stabilit de Comisia de evaluare pentru prezentarea informației suplimentare, dreptul de a prezenta orice probe, ce le consideră necesare, dreptul de a solicita desfășurarea audierii în ședință închisă, dar și de a nu mărturisi împotriva sa.

De asemenea, va fi micșorat numărul criteriilor etice și financiare, acestea fiind expuse într-o manieră mai precisă, pentru a evita eșuarea evaluării pentru iregularități financiare minore sau pentru încălcări mici. Subiecții care nu vor promova evaluarea externă vor fi eliberați din funcțiile deținute. În context, proiectul stabilește perioada de aplicare a interdicției de a activa în funcția de judecător/procuror și alte funcții de demnitate publică de la 5 la 7 ani, din data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sau Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

„Exercițiul de evaluare a integrității va fi unul excepțional, unic și limitat în timp. Scopul acestuia este de a spori calitatea actului de justiție și de a crea mecanismul pentru efectuarea, până la 31 decembrie 2025, a evaluării externe a integrității etice și financiare a judecătorilor și procurorilor din funcțiile-cheie. Totodată, vom asigura menținerea în funcție a judecătorilor și procurorilor imparțiali și integri, fapt care va justifica și majorarea ulterioară a salariilor acestora. Vom depune efort pentru a spori încrederea cetățenilor în sistemul judecătoresc și cel al procuraturii”, a subliniat ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul ședinței de Guvern.

Mecanismul evaluării este similar celui stabilit în Legea privind evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ), decizia finală în privința carierei judecătorilor și procurorilor urmând a fi luată de CSM și CSP, în calitate de organe de autoadministrare cu mandat constituțional.

Menționăm că proiectul de lege a fost elaborat și în vederea realizării activităților ce derivă din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025, dar și din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. În procesul de elaborare a acestuia au fost organizate consultări publice cu implicarea reprezentanților judecătorilor și procurorilor. De asemenea, s-a ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția referitoare la prezentul proiect de lege.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE