Italia se obligă să favorizeze acordarea unei cote speciale de intrare a cetăţenilor Republicii Moldova. Acest lucru a devenit posibil în urma semnării unui acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei de muncă şi Protocolul de Implementare a Acordului în cauză.Documentul a fost semnat recent la Roma, ţara noastră fiind reprezentată de Valentina Buliga, ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.

Conform actului, o pătrime din  cota specială va fi gestionată, prioritar, de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al ţarii noastre. Acordul prevede modalităţile de reglementare a fluxurilor migraţionale între cele două state, precum şi anumite măsuri ce vor permite maximizarea efectelor pozitive ale migraţiei. Astfel, Acordul şi Protocolul conţin clauze ce ţin de instruirea vocaţională a lucrătorilor moldoveni, realizarea iniţiativelor de facilitare a reîntoarcerii în ţara de origine, implementarea schemelor de migraţie circulară. Totodată, părţile recunosc rolul pe care îl pot avea comunităţile de moldoveni din Italia în procesul de integrare şi revenire în patrie a migranţilor.

Semnarea tratatelor respective va deschide o nouă pagină în relaţiile moldo-italiene şi va pune temelia mai multor iniţiative menite să asigure caracterul legal al migraţiei şi protecţia lucrătorilor moldoveni aflaţi în Italia. Conform datelor statistice, numărul acestora constituie circa 110.000 persoane. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în prezent negociază un acord în domeniul migraţiei de muncă cu o altă destinaţie importantă pentru lucrătorii moldoveni – Federaţia Rusă.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE