În 9 luni ale anului curent în Moldova au fost realizate investiţii în capital fix în valoare de 5,55 mlrd. Lei, ceea ce constituie doar 57,5% din nivelul realizat în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, lucrările de construcţii-montaj au constituit 56,5% din volumul total al investiţiilor în capitalul fix. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2008 acest volum s-a micşorat cu 37,8%.
Peste 73,3% din invetiţii provin de la agenţii economici din sectorul privat, care au realizat circa 71% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 97,6% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.
În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămân a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (58%) şi investiţiile străine (19%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 9,8% din volumul total al investiţiilor în capital fix.
În perioada de referinţă, ponderea investiţiilor în construcţia clădirilor şi edificiilor s-a redus cu 5,9 puncte procentuale, constituind 48,3% din volumul total al investiţiilor valorificate.
Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat cu 0,6 p. p., iar la construcţia clădirilor cu altă destinaţie, decât ceea de locuit, şi edificiilor s-a redus cu 4,4 p. p.
Ponderea investiţiilor în capital fix utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 36,6% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 0,6 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE