Guvernul a instituit miercuri o Comisie pentru elaborarea mecanismului de gestionare a fondului apelor şi protecţie împotriva inundaţiilor.
Comisia va examina şi va evalua situaţia la moment şi va lua măsuri pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor de inundaţii pe viitor. Pe lînga măsurile urgente privind construcţia, reconstrucţia, fortificarea digurilor împotriva inundaţiilor şi construcţia sistemelor hidrotehnice pentru evacuarea apelor, Comisia va avea în sarcină examinarea şi evaluarea cadrului legal existent, precum şi elaborarea propunerilor de perfecţionare a cadrului normativ în domeniu. Comisia va elabora şi Strategia naţională de gestionare a fondului apelor şi de protecţie împotriva inundaţiilor.
Din componenţa Comisiei fac parte miniştrii Economiei, Mediului, Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Finanţelor, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Sănătăţii, Preşedintele Academiei de Ştiinţe, directorul Agenţiei „Apele Moldovei” şi al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi conducătorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE