Asociația Promo-Lex a prezentat un studiu privind „Reglementarea statutului opoziției parlamentare în Republica Moldova”. Experții au prezentat autorităților o serie de recomandări privind implicarea instituționalizată la toate etapele procesului legislativ a opoziției parlamentare.

Experții solicită guvernanților revizuirea temeinică a Regulamentului Parlamentului sau aprobarea unui act normativ nou, complex, sub forma unui Cod, în care opoziției parlamentare i se va dedica un capitol separat. Totodată, se menționează că este necesară reglementarea dreptului opoziției parlamentare de avizare a proiectelor de acte normative. Este necesar ca opoziția să fie implicată instituționalizat la toate etapele procesului legislativ.

O altă recomandare vizează reglementarea dreptului opoziției parlamentare de organizare a audierilor publice. Instituirea dreptului opoziției parlamentare de a organiza audieri parlamentare la nivel de fracțiune parlamentară pentru a dezbate problemele supuse reglementării în proiectele de acte normative.

Un alt aspect la care se referă experții este elaborarea proiectului Codului regulilor și procedurilor parlamentare, care din perspectiva reglementării rolului și statutului opoziției parlamentare, comparativ cu Regulamentul Parlamentului în vigoare, este un document cu mult mai cuprinzător și dezvoltat. Experții s-au referit și la interzicerea practicii vicioase privind neexaminarea proiectelor opoziției parlamentare până acestea devin nule. Reglementarea dreptului deputaților independenți la întocmirea ordinii de zi. O altă recomandare vizează stabilirea dreptului opoziției de a conduce comisiile permanente proporțional mandatelor obținute, dar nu mai puțin decât două comisii permanente. De regulă, aceasta ar fi: Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice, și Comisia de control al finanțelor publice. Instituirea unui mecanism detaliat și explicit ce ar asigura opoziției dreptul de a conduce anumite subcomisii parlamentare. Facem referire la subcomisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații și Securitate și a subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, precum şi a hotărârilor Curții Constituționale. În context, insistăm pe ideea de instituire a unui mecanism clar de numire a reprezentanților opoziției în funcțiile de președinte ale acestor subcomisii și stabilirea expresă a regulilor clare și obligatorii privind activitatea acestora, pentru a nu fi doar reglementări declarative.

Cu referire la controlul parlamentar experții recomandă instituționalizarea dreptului opoziției parlamentare de a organiza consultări și audieri publice cu societatea civilă pentru a-și forma poziția fermă asupra proiectelor de acte normative examinate de Parlament. Reglementarea clară a procedurilor privind dezbaterea moțiunilor simple și a moțiunilor de cenzură, astfel încât opoziția parlamentară să dispună de timp suficient pentru adresarea întrebărilor și expunerii pe marginea moțiunilor. Asigurarea transparenței asupra acțiunilor autorităților obligate să examineze rapoartele comisiilor de anchetă. Instituționalizarea unui mecanism de monitorizare a recomandărilor Parlamentului pe marginea rapoartelor comisiilor de anchetă. Obligativitatea plasării pe pagina web oficială a Parlamentului a rapoartelor și răspunsurilor acestor autorități.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE