Dacă v-aţi decis să obţineţi cetăţenia unui alt stat, vă informăm că este nevoie de un şir lung de acte, în anumite cazuri, de ani buni locuiţi în acel stat sau căsătoria cu un cetăţean de originea ţării.  
Solicitantul de cetăţenie elveţiană trebuie să se fi aflat în Elveţia cel putin 12 ani, să fie integrat în comunitate şi obişnuit cu modul de viaţă local.  Conform legislaţiei italiene soţul unui cetăţean italian dobândeşte cetăţenia atunci când locuieşte legal de cel puţin 6 luni pe teritoriul Italiei sau după 3 ani de la căsătorie dacă nu a intervenit desfacerea, anularea sau încetarea efectelor civile.
Dar dacă doriţi să obţineţi cetăţenia Emiratelor Arabe aflaţi că nici un cetăţean străin nu poate obţine cetăţenie emirateză, nici prin căsătorie, iar copii rezultaţi dintr-o căsătorie cu unul din părinţii emiratezi nu capătă cetăţenia. Pentru a obţine cetăţenia României este mai simplu, de aceea vă prezentăm actele de care aveți nevoie la perfectarea dosarului ce urmează a fi depus la secția consulară a României în R. Moldova de pe strada Grigore Ureche 2.
Cetăţenia română se poate dobândi în patru moduri:
1. prin naştere;
Persoana care se naşte pe teritoriul unui stat primeşte cetăţenia statului respectiv. Sunt unele state în care nu se practică cele spuse.
2. prin înfiere (adopţie);
Persoana care este înfiată în condiţiile legii de către o persoană ce are o altă cetăţenie, va primi şi ea această cetăţenie
3. prin repatriere;
Persoana care a pierdut cetăţenia română o poate redobândi prin efectul repatrierii, dacă îşi exprimă dorinţa în acest sens.
Părinţii care se repatriază hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetăţenia. În situaţia în care părinţii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia.
Redobândirea cetăţeniei de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţă asupra cetăţeniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care se repatriază poate cere dobândirea cetăţeniei române, în condiţiile prezentei legi.
Pentru a redobândi cetăţenia română este necesar să perfectaţi un set de documente care include urmatoarele acte:
- paşaport original (internaţional) - copie legalizată la notar;
- buletinul de identitate original - copie legalizată la notar;
- cazier judiciar din România- în original;
- cazier judiciar din Republica Moldova - în original;
- certificatul de naştere - copie autentificată la notar;
- certificatul de căsătorie sau divorţ - copie autentificată la notar;
- certificate de naştere sau de deces ale părinţilor - copii autentificate la notar;
- certificate de căsătorie sau de divorţ ale părinţilor - copii autentificate la notar;
- certificate de naştere sau de deces ale bunicilor din partea mamei sau a tatălui - copii autentificate la notar;
- acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori - declaraţie autentificată la notar;
- certificate de căsătorie sau de divorţ ale bunicilor din partea mamei sau a tatălui - copii autentificate la notar;
- declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române data către minorii care au implinit vârsta de 14 ani;
- acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori - declaraţie autentificată la notar;
- cerere personală din care să rezulte că nu aţi depus o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române - autentificată la un notar;
- declaraţie din care să rezulte că nu sprijiniţi acţiuni împotriva ordinei de drept a României - autentificată la un notar.
Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din ţara în care se află ( în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).
Depunerea dosarului la Direcţia Cetăţenie din România
Următoarea etapă în procesul de redobândire a cetăţeniei române, după colectarea setului de documente, este depunerea actelor la Direcţia Cetăţenie din România.
Acte primare:
- buletin de identitate;
- paşaport;
- extras din contul bancar;
- foto 3x4;
- certificat de la locul de muncă/studii.
Persoanele care au depus dosarele pentru a redobândi cetăţenia româna şi nu au fost soluţionate de către autorităţile din România în termenii stipulaţi în legislaţia româna au dreptul de a cere prin intermediul Instanţelor de Judecată respectarea acestor termeni.
Obţinerea C. N. P.
Codul numeric personal reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.
Acte primare:
- buletin de identitate;
- actul de stare civilă.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE