Comisia Electorală Centrală atrage atenţia alegătorilor care şi-au pierdut actele de identitate sau la care acestea au expirat că ei pot solicita gratuit, inclusiv în ziua alegerilor, de la Secţiile (Birourile) Evidenţă şi Documentare a Populaţiei actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul titularului.  
Totodată, ţinem să vă amintim că mâine, 29 iulie, conform alin.(3), art.53 din Codul electoral, veţi putea vota în baza următoarelor acte de identitate:
a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;
c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;
d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;
e) paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;
f) livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).
Pentru scrutinul din 29 iulie 2009, Comisia Electorală Centrală a permis cetăţenilor Republicii Moldova să participe la votare în baza buletinelor de identitate (paşapoartelor de intrare-ieşire pentru alegătorii din afara ţării) cu termen expirat. De asemenea CEC a permis cetăţenilor care nu au înregistrare permanentă sau temporară la domiciliu să voteze în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu.
Amintim că şi la aceste alegeri, ştampila “29.07.09 ALEGERI” se va aplica în actul de identitate a tuturor alegătorilor care vor participa la votare în calitate de măsură de control pentru neadmiterea multiplei votări. Aceasta se aplică în actul de identitate odată cu eliberarea buletinului de vot:
- la pagina 6 din paşaportul pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova;
- la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identitate;
- la pagina 4 ori 6 a paşaportului de tip ex-sovietic, unde este aplicată ştampila “Cetăţean al Republicii Moldova”;
- în actul de identitate provizoriu (formularul nr.9);
- la compartimentul “Însemnări speciale” a livretului militar, a livretului eliberat de Centrul Serviciului Civil şi a livretului de marinar.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE