Deputații liberali au venit cu un amendament la acest proiect de lege, prin care propun ca acest Corp de Control să exercite controlul rezalizării sarcinilor stabilite în actele Guvernului și dispozițiile Prim-ministrului, pentru organele de administrație publică centrală de specialitate. Acest amendament, însă, nu a fost susținut de către liberal-democrați, care insistau ca proiectul să fie votat în forma lui inițială.
„Dacă lăsăm exercitarea atribuțiilor de verificare a tuturor actelor din toate instituțiile, nu facem altceva decât să revenim la „Comitet narodnovo controlea” cum era pe timpul sovietic. Noi vrem ca legea să fie foarte clară și cerem ca amendamentul propus de noi să fie inclus în proiect, ca să putem vota proiectul”, a menționat deputatul PL, Valeriu Munteanu.
Potrivit autorilor proiectului, Corpul de Control urmează a fi instituit în cadrul Cancelariei de Stat, fiind o subdiviziune a acesteia. El va fi abilitat cu dreptul de a verifica modul în care autoritățile își îndeplinesc sarcinile și obligațiile prevăzute de documentele de politici și cadrul normativ în vigoare.
În acest sens, Corpul de Control va colecta, generaliza și analiza informația privind chestiunile care fac obiectul controlului, autoritățile guvernamentale având obligația să pună la dispoziția reprezentanților acestei subdiviziuni documentele și informațiile solicitate. Rezultatele vor fi consemnate în rapoarte de control, care vor fi aduse la cunoștința Prim-ministrului, cu unele concluzii și propuneri.  
De asemenea, acesta va verifica corectitudinea rapoartelor și dărilor de seamă prezentate de către conducătorii autorităților guvernamentale, fapt care va asigura sporirea responsabilității conducătorilor respectivi și diminuarea elementului subiectiv al informației, determinat de interesul departamental. Modul de organizare și funcționare a Corpului de Control al prim-ministrului va fi stabilit în termen de o lună, de către Guvern.
PLDM a refuzat să accepte amendamentele liberalilor, iar în această situație s-a decis ca votarea acestuia să fie amanita pentru o altă zi.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE