Comisia Electorală Centrală  a luat act de decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE) prin care a fost anulată înregistrarea concurenților electorali desemnați de către Partidul Politic „ȘANSA” în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.

În acest context, CEC a hotărât informarea neîntârziată despre prevederile dispoziției CSE a consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II și I, precum și a birourilor electorale ale secțiilor de votare.

„Totodată, birourile electorale ale secțiilor de votare, după caz consiliile electorale care exercită atribuția de birou, vor aplica, cel târziu până la ora 18:00 a zilei de 4 noiembrie 2023, ștampila cu mențiunea „Retras” din cele 7 milioane 669 de mii de buletinele de vot, în dreptul tuturor concurenților electorali din partea Partidului Politic „ȘANSĂ”. La fel, va fi aplicată ștampila cu mențiunea „Retras” în dreptul concurentului electoral respectiv în procesele-verbale pretipărite privind rezultatele numărării voturilor întocmite de birourile electorale și procesele-verbale de centralizare a rezultatelor votării și, respectiv pentru centralizarea rezultatelor votării întocmite de Consiliile electorale de circumscripție respective”, anunță CEC.

Organele electorale inferioare vor aduce la cunoștința publică informația privind anularea concurenților electorali înregistrați de Partidul Politic „ȘANSĂ” și vor retrage listele de candidați făcute publice la sediul biroului electoral al secției de votare. În context, vor fi revocate și hotărârile ce vizează confirmarea reprezentanților în cadrul acestora și a persoanelor de încredere ale concurenților electorali din partea Partidului Politic „ȘANSĂ”.

Prin hotărârea sa, CEC a dispus ca Partidul Politic „ȘANSĂ” să prezinte, până la ora 17:00 a zilei de 6 noiembrie 2023, raportul privind gestiunea financiară final pentru întreaga campanie electorală.

Către ora 19.00 a zilei 4 noiembrie 2023, consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea vor informa Comisia Electorală Centrală despre mersul executării Dispoziției nr. 92 a Comisiei  pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și a hotărârii CEC.

Potrivit CEC pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie au fost tipărite în total, 7 669 667 buletine de vot, dintre care 6 068 878 în limba română și 1 600 789 în limba rusă.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE