Exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2009 s-au cifrat la 124,9 mil. dolari SUA, cu 17,5% mai mult faţă de luna precedentă, arată datele Biroul Naţional de Statistică. Totodată, importurile de mărfuri realizate în luna octombrie au însumat 304,6 mil. dolari SUA, cu 6,4% mai mult faţă de luna anterioară.  
În comparaţie cu luna octombrie a anului trecut, exporturile sunt mai mici cu 16,9%, iar importurile - cu 28,9% mai reduse.
Per general, în 10 luni, însă, se mai menţine tendinţa de descreştere. Astfel, în ianuarie-octombrie 2009 exporturile au totalizat 1021,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008 cu 24,2%, iar importurile - 2587,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 36,9%.
Cea mai mare pondere în comerţul exterior o deţin ţările UE cu 52,7% din total exporturi şi 43,8% importuri. Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 37,6% şi 34,8% în importuri.
Vestea bună este că deficitul balanţei comerciale a Moldovei s-a redus semnificativ – cu 43,1% faţă de 10 luni ale anului trecut – până 1566,2 mil. dolari SUA.
După categoriile de mărfuri, în ianuarie-octombrie 2009, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2008, Moldova a exportat mai puţine metale comune şi articole din metale comune (-79,2%), materiale textile şi articole din aceste materiale (-20,2%), produse minerale (-80,5%), produse alimentare, băuturi şi tutun (-13,1%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (-20,8%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (-53,1%), fapt care a condiţionat diminuarea pe total exporturi cu 20,8%.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE