Comisia Electorală Centrală (CEC) a sesizat Procuratura Anticorupție, pentru a examina modalitățile de finanțare a Partidului Șor, în perioada de gestiune 1 ianuarie 20 – 30 iunie curent, inclusiv din perspectiva abaterilor constatate de Comisie.

Potrivit CEC, în cadrul procesului de supraveghere și control, Comisia a constatat „refuzul deliberat al Partidului Șor de a prezenta benevol documentele primare care justifică veniturile și cheltuielile suportate pe parcursul primului semestru al anului 2022”.

„Acest fapt contravine prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice, iar în consecință, CEC a fost în imposibilitatea verificării corectitudinii informațiilor indicate în raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022”, au precizat reprezentanții CEC în cadrul ședinței de joi, 15 decembrie.

Totodată, în cadrul aceleași ședințe, CEC a luat act de informațiile prezentate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului curent.

„CEC a constatat prezentarea rapoartelor în termenul legal (până la 15 iulie) de către 35 de partide politice, iar cu încălcarea acestuia – de către 17 formațiuni. În total, au fost supuse verificării rapoartele financiare prezentate de 52 de partide politice. Alte trei formațiuni nu au prezentat informația privind gestiunea resurselor financiare pentru primul semestru al anului, iar în privința acestora, au fost inițiate procese contravenționale. CEC a constatat că rapoartele financiare prezentate de 14 partide politice conțin informații depline și sunt completate în corespundere cu prevederile legale”, se arată într-un comunicat de presă al CEC.

În același timp, în rapoartele prezentate de 13 partide politice a fost indicată cifra ,,0” la toate compartimentele. Alte 28 de partide politice au admis erori „nesemnificative de calcul”, necorespunderea raportului prezentat prin intermediul SSI „Control Financiar” cu cel pe suport de hârtie, reflectarea greșită a sumelor din donații și alocații, precum și a cheltuielilor, prezentarea informațiilor în alt format decât cel stabilit de CEC, neprezentarea informației necesare, precum și alte neconformități.

În urma analizei rapoartelor, CEC a constatat depășirea plafonului donațiilor de către Partidul Liberal. Astfel, Comisia a somat formațiunea să verse în bugetul de stat suma de 12 120 de  lei primită peste plafonul prevăzut de lege.

Precizăm că 55 de partide politice au avut obligația de a prezenta rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului curent.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE