Guvernul a aprobat, Politica fiscală și vamală pentru anul 2023 care vine să susțină agenții economici în condițiile multiplelor crize cu care se confruntă  Moldova, asigurând, în același timp, un nivel suficient de resurse pentru finanțarea programelor bugetare. Proiectul conține mai multe inovații dar și unele deficiențe pentru mediul de afaceri și cetățeni.

Printre elementele mai bune ale politici fiscale pentru anul viitor ar fi:

-creșterea salariului minim pentru personalul din sectorul bugetar de la 3500 lei la 4000 lei.

-introducerea cotei 0% la impozitul pe venit pentru întreprinderi micro, mici sau mijlocii, în cazul nerepartizării profitului net aferent perioadelor fiscale 2023-2025

-amortizarea accelerată a investițiilor pentru întreprinderile mari

- implementarea conceptului privind restituirea sumei TVA acumulată în cont începând cu 1 ianuarie 2023.

-majorarea plafoanele valorice la tichetele de masă:  de la 35 lei la 55 lei și de la 55 lei la 70 de lei

-creșterea plafonului valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale - de la 6000 lei la 12 000 lei.

- totodată, termenul de desfășurare a activității de comerț în baza patentei va fi prelungit până la 1 iulie 2023

Dincolo de aspectele mai bune, politica fiscală și vamală conține și unele prevederi contradictorii în raport cu businessul și cetățenii

-cota diferențiată de TVA în agricultură, care subminează regulile de bază ale concurenței pe piață și încurajează importurile

 -creșterea accizei la produsele alcoolice și de tutun la un nivel mult mai mare decât cel stabilit prin calendarul legal existent în domeniu, iar taxarea excesivă poate duce la creșterea abruptă a contrabandei și, respectiv, la pierderi la bugetul de stat.

 -reducerea de la 100.000 de lei la 10.000 de lei a limitei maxime a achizițiilor în numerar de la persoanele fizice.

- lipsa ajustării scutirilor la impozitul pe venit în raport cu rata inflației și excluderea cotei maxime la taxele locale.

- majorarea cotei impunerii la dobânzile primite de la persoanele fizice care acum sunt de 3% reținerea la sursa de plată, se propune 7%, iar ca rezultat ar putea scădea cererea persoanelor fizice la depozitele bancare și se va micșora portfoliul investițional pentru bănci.

- în contextul războiului din Ucraina, eliminarea temporară a taxelelor vamale pentru importul de materii prime, care în prezent sunt cumpărate din UE, unde prețurile sunt mai mari.

- instituirea unui mecanism de abuz din partea organului fiscal prin introducerea conceptului de prețuri de transfer, fără norme metodologice și cu amenzi uriașe în caz de neconformare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE