Uniunea Europeană (UE) a aprobat noul program pentru atragerea muncitorilor migranţi cu înaltă calificare. Dar programul numit “Blue card” este însoţit de un set de măsuri care vor face mai dificilă viaţa imigranţilor ilegali şi muncitorilor la negru.
Programul “Blue card” promite muncitorilor calificaţi o viză multianuală cu drept de muncă şi circulaţie liberă în cea mai mare parte a Uniunii Europene. Sub multe aspecte, Blue cardul european aprobat luni, 25 mai de miniştrii europeni de interne şi justiţie se aseamănă cu programul Green card al Statelor Unite dar, cel puţin la început, va fi mult mai restrictiv.
Blue cardul i-ar putea dezamăgi pe mulţi doritori să emigreze la muncă în UE, în sensul că va fi greu de obţinut, va fi distribuit în număr limitat şi numai celor foarte bine pregătiţi profesional, cu specializări dintre cele mai căutate pe piaţa muncii, în primul rând, în sectorul tehnologiilor moderne. Acest card le va permite posesorilor să-şi aducă în UE familiile şi le va oferi o serie de drepturi sociale, la asistenţă medicală, la salarii egale cu ale cetăţenilor europeni. Dar pentru a-l obţine solicitanţii trebuie să aibă contract de muncă pe cel puţin un an într-o ţară a Uniunii Europene, iar în prima perioadă de la primirea cardului posesorii nu vor putea trece cu munca în altă ţară.
Elaborat de Comisia Europeană, acest program era iniţial mult mai generos, dar ţările membre au introdus pe parcurs tot felul de restricţii, insistând că este de competenţa fiecăreia să decidă câţi imigranţi primeşte şi ce calificări trebuie să aibă aceştia. Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda au decis să nu participe la programul Blue card.
În paralel cu acesta, miniştrii europeni de interne şi justiţie au aprobat şi o serie de măsuri împotriva imigranţilor şi muncii ilegale. Ele prevăd sancţiuni mai aspre pentru firmele care angajează muncitori la negru. De exemplu, firmele vinovate pot fi forţate să le acopere celor angajaţi ilegal diferenţa de salariu, sau pot fi împiedicate să obţină timp de cinci ani contracte publice, să beneficieze de fonduri europene
Se estimează că în Uniunea Europeană ar exista până la 8 milioane de muncitori ilegali veniţi din afară. Iar în fiecare an ar mai pleca aproximativ 900 de mii de persoane ilegale. Muncitorii ilegali în Uniunea Europeană lucrează mai ales în construcţii, agricultură, în industria hotelieră sau ca îngrijitori de bătrâni. Autorii noilor măsuri împotriva angajării la negru spun că ele au menirea să-i apere pe imigranţii ilegali. Dar criticii cred că îi pot împinge şi mai mult în ilegalitate.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE