Patruzeci de mln de dolari pentru reforma educaţiei şi reabilitarea şcolilor. În acest sens, Ministerul Educaţiei a încheiat ieri, 5 decembrie, negocierile cu privire la Acordul de finanţare cu Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, în valoare de 40 de milioane de dolari.
Cea mai mare parte a resurselor va fi investită în reabilitarea infrastructurii a 94 de şcoli de circumscripţie şi în dotarea lor cu mobilier, echipament, mijloace ale tehnologiei informaţiei. De asemenea, proiectul va susţine activităţi de formare a personalului didactic şi de conducere, modernizarea Sistemului informaţional de management în educaţie şi consolidarea sistemului de testare şi evaluare a reuşitei elevilor.
Proiectul va fi prezentat pentru aprobare Consiliului Directorilor Executivi ai Grupului Băncii Mondiale la 24 ianuarie 2013. Ulterior, Acordul de finanțare va fi înaintat pentru ratificare, Parlamentului Republicii Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE