Prejudiciul adus statului de către firmele-fantomă pe parcursul anului 2010 a constituit 261,3 mln lei , se arată într-un Raport al auditul veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010, examinat în cadrul Plenului Curții de Conturi, luni,26 septembrie.
Potrivit raportului, în perioada menționată, s-au înregistrat 63 de firme-fantomă, din care 48 au fost înregistrate anterior ca plătitor TVA. Majoritatea firmelor fantomă sânt înregistrate la IFS mun. Chișinău – 73,4%, iar la IFST – 26,6%.
De asemenea, membrii Curții de Conturi au depistat cazuri de eliberare de către unii agenți economici a facturilor fiscale cu data anterioară primiriilor de la organul fiscal, suma TVA inclusă în acestea constituind 938,8 mii lei.
La data finalizării auditului, la 19 agenți economici declarați fantomă, existau în stoc 343 de facturi fiscal neutilizate, fapt ce generează riscul unor evaziuni fiscale din partea acestora.
În context, Curtea a constat că la data din 01.01.2011, contribuabilii ale căror obligații fiscale sânt luate la evidență de organele SFS, au înregistrat restanțe la BPN în sumă totală de 1146,0 mln lei, constatându-se o majorare cu 8,3% față de cele existente la data de 01.01.2010. Din suma totală a restanței numai suma de 883,7 mln lei sau 77,1% este o restanță recuperabilă.
”Examinările auditului asupra modului în care au fost monitorizate de către SFS tranzacțiile comerciale de import și lanțul valoric în comerțul interior denotă că această procedură nu s-a efectuatla cel mai înalt nivel, astfel numai în cazurile menționate în Raport suma riscului asupra eschivării de la achitarea obligațiilor fiscale constituie 1067,0 mii lei”, se spune în Raportul Curții de Conturi.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE