„Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate” va primi un premiu de 100 mii lei din partea ministerului Mediului. Acest premiu va fi oferit pentru satele şi oraşele din R. Moldova, în cadrul unui concurs desfăşurat în perioada 22 martie - 1 august etapa locală, iar 1 august - 22 septembrie, etapa naţională.
Acest concurs face parte din planul de dezvoltare a tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere a localităţilor, precum şi susţinerea activităţilor practice de protecţie a mediului şi promovarea tendinţelor de modernizare a satelor şi oraşelor din ţară.
La concurs pot participa cetăţenii din orice localitate, care a obţinut în anul curent rezultate deosebite în realizarea activităţilor de modernizare şi amenajare a teritoriului.Localităţile participante la concurs vor fi repartizate în 3 grupuri în modul următor:
grupul I - municipiile şi localităţile urbane cu o populaţie de peste 20 mii locuitori;
grupul II - localităţile urbane cu o populaţie de până la 20 mii locuitori;
grupul III - localităţile rurale.
Învingătorii vor obţine premii băneşti în dependenţă de grupul căruia aparţine. Banii vor fi repartizaţi astfel:
grupul I - 1 localitate va primi 100 mii lei;
grupul II - 2 localităţi vor obţine câte 60 mii lei fiecare;

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE