Vrei să devii procuror sau judecător? Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) anunţă concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2022 – aprilie 2024 și scoate la concurs 10 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întrunește condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului şi Legea cu privire la Procuratură, în particular:

  • deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
  • are diplomă de magistru/master în drept sau echivalentul acesteia;
  • nu are antecedente penale;
  • se bucură de o reputație ireproșabilă;
  • cunoaște limba română;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
  • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Persoanele care solicită admiterea la Institut pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de specialitate juridică: procuror, avocat, avocat al poporului, notar, executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, consilier de probaţiune, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, avocat stagiar, notar stagiar, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor notariale, formator titular sau cumulard în domeniul dreptului în cadrul INJ, cadru didactic titular în domeniul dreptului, personalul de specialitate juridică din cadrul INJ, CSM, CSP, Curţii Constituţionale, Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor, angajaţii direcţiilor/secţiilor juridice sau similare acestora din cadrul altor autorităţi, precum și alte specialități juridice, lista cărora este stabilită de Guvernul Republicii Moldova. În vechimea în muncă se include doar perioada de muncă de după obținerea titlului de licențiat în drept.

Mai multe detalii cu privire la ADMITERE poți găsi aici.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE